Skip to main content
 

Regjeringen vil skjerpe innleie-reglene

18. januar 2022

Regjeringen anbefaler et forbud mot innleie fra bemanningsforetak på byggeplasser i Oslo, Viken og tidligere Vestfold. Forslaget om endringer i regelverket for inn- og utleie fra bemanningsforetak sendes nå på høring, og høringsfristen er 19. april 2022.

– Dette vil styrke det seriøse, ordna arbeidslivet som vi vil skal kjennetegne Norge, sier arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik.

I tillegg kommer det forslag om flere generelle endringer i innleiereglene i arbeidsmiljøloven som vil gjelde for alle virksomheter. I hovedsak peker regjeringen på følgende innstramminger i reglene om innleie:

  • Forskriftsfestet forbud mot innleie fra bemanningsforetak på byggeplasser i Oslo, Viken og tidligere Vestfold
  • Oppheve adgangen til innleie ved arbeid av midlertidig karakter
  • Gi innleide flere rettigheter
  • Innfører en godkjenningsordning som kvitter oss med de bemanningsforetakene som driver useriøst
  • Tydeliggjøre grensen mellom innleie og entreprise. 

Les hele saken: Regjeringen vil skjerpe innleie-reglene (Arbeids- og inkluderingsdepartementet, 18.01.22)

Les høringsbrev- og notat: Høring om endringer i regelverket for inn- og utleie fra bemanningsforetak (Arbeids- og inkluderingsdepartementet, 18.01.22)

 
Nyhet

Mer om tema