Skip to main content
 

Kronikk: Krever innleie-nekt i oljeindustrien

06. januar 2022

I forbindelse med de kommende lovendringene om innleie vurderer regjeringen et straksforbud innen bygningsbransjen i Oslo-området, slik loven åpner for allerede i dag. To Fellesforbundet-tillitsvalgte krever på vegne av fagforeninga at et straksforbud av samme type også gjøres gjeldende i deler av oljeindustrien, i påvente av de mer omfattende lovendringene

Nyhet