Skip to main content

Fafo Østforum er en forskningsstøttet møteplass med oppdatert kunnskap om arbeidsinnvandring, i regi av Forskningsstiftelsen Fafo. Hovedaktiviteter er nyhetstjeneste og seminarer. Østforum har i dag 20 deltakere. Interesserte kan kontakte Fafo Østforums prosjektleder Anne Mette Ødegård

På denne siden finner du utvalgte nyheter. Alle nyheter finner du på nyhetssiden.