Fafo Østforum er en forskningsstøttet møteplass med oppdatert kunnskap om arbeidsinnvandring, i regi av Forskningsstiftelsen Fafo. Hovedaktiviteter er nyhetstjeneste og seminarer. Østforum har i dag 23 deltakere. Interesserte kan kontakte Fafo Østforums prosjektleder Anne Mette Ødegård

Nedenfor er utvalgte nyheter. Alle nyheter finner du på nyhetssiden.

12. desember, Fafo-seminar: Hvilken framtid har yrkesfagene i et åpent europeisk arbeidsmarked?

12. desember, Fafo-seminar: Hvilken framtid har yrkesfagene i et åpent europeisk arbeidsmarked?


Hva betyr arbeidsvandringen i Europa for tilgangen på faglært arbeidskraft? På dette seminaret presenteres funn fra forskningsprosjektet «Fag på vandring», og partene i arbeidslivet er invitert til en diskusjon om fagenes framtid. Kan arbeidsmigrantene dekke behovet for faglært arbeidskraft? Eller fører et åpent europeisk arbeidsmarked til at fagene forvitrer?

Fafo Østforum, 30.11.22
Fafo Østforum webinar: Arbeidsinnvandringen tilbake på 2019-nivå

Fafo Østforum webinar: Arbeidsinnvandringen tilbake på 2019-nivå


Christoffer Berge fra SSB forteller at arbeidsinnvandringen har tatt seg kraftig opp etter koronapandemien, og er nå tilbake på 2019-nivå. I dette 25 minutter korte webinaret gis det oppdaterte tall og statistikk for arbeidsinnvandringen, både for bosatte og de som pendler til Norge.

Fafo Østforum, 28.11.22
Opptak fra Fafo Østforum seminar 28. nov: Hva bør prioriteres i kampen mot sosial dumping?

Opptak fra Fafo Østforum seminar 28. nov: Hva bør prioriteres i kampen mot sosial dumping?


På dette seminaret deltok representanter fra Stortingets arbeids- og sosialkomite og fra partene i arbeidslivet. Utgangspunktet for innlegg og debatt er to framlagte handlingsplaner mot sosial dumping og de første forslagene til en ny Norgesmodell for offentlige anskaffelser.

Seminarprogram, videovindu, presentasjoner, samt lenker til relevante nyhetssaker og publikasjoner finner du på seminarnettsiden.

Fafo Østforum, 28.11.22
Nytt faktaflak fra Østforum: Arbeidsinnvandring til Norge 2018–2022

Nytt faktaflak fra Østforum: Arbeidsinnvandring til Norge 2018–2022


Etter stor nedgang under koronapandemien, er arbeidsinnvandringen til Norge tilbake på 2019-nivå. Likevel preges det norske arbeidsmarkedet av stor mangel på arbeidskraft. Det er usikkerhet knyttet til hvordan migrasjonstrendene vil utvikle seg i årene som kommer.

I et nytt faktaflak fra Fafo Østforum kan du lese om hvordan arbeidsinnvandringen til Norge har utviklet seg de siste årene. 

Fafo Østforum, 17.11.22
Ny artikkel: – Språket vi anvender for å snakke om kriminalitet på arbeidsmarkedet er i endring

Ny artikkel: – Språket vi anvender for å snakke om kriminalitet på arbeidsmarkedet er i endring


– I det siste tiårets offentlige debatter og politiske strategidokumenter ser vi en stor økning i bruken av begreper som «arbeidslivskriminalitet», «arbeidsmarkedskriminalitet», «arbeidsmiljøkriminalitet» og forkortelsen «a-krim» som synonymer for å beskrive nye former for kriminalitet og kriminalitetsbekjempelse, skriver Fafo-forsker Synnøve Økland Jahnsen (bildet) og NORCE-forskerne Anje Müller Gjesdal og Gisle Andersen.

Fafo Østforum, 10.11.22
Ny Fafo-rapport om hverdagsintegrering

Ny Fafo-rapport om hverdagsintegrering


Hvordan skapes gode dagligliv i kjølvannet av innvandring? Hva er egentlig hverdagsintegrering, og hvordan kan det måles? Fafo har gjennomført en pilotundersøkelse i innvandrerbefolkningen om tillit, tilhørighet, deltakelse og diskriminering.

Fafo Østforum
Ny Fafo-rapport: Arbeidsinnvandring fra tredjeland

Ny Fafo-rapport: Arbeidsinnvandring fra tredjeland


Hvordan kan Norge bli mer attraktivt for faglærte arbeidsinnvandrere fra land utenfor EØS-området, også kalt tredjeland? Det er hovedtema i en ny Fafo-rapport som er utarbeidet på oppdrag fra Utlendingsdirektoratet.

Fafo Østforum
Opptak fra Fafo Østforum seminar 11. okt: Arbeidsinnvandring fra tredjeland – er det behov for en ny politikk?

Opptak fra Fafo Østforum seminar 11. okt: Arbeidsinnvandring fra tredjeland – er det behov for en ny politikk?


Hvordan kan Norge bli et mer attraktivt land for sårt tiltrengt arbeidskraft? På seminaret lanserte vi en ny Fafo-rapport om arbeidsinnvandring fra tredjeland. Det var kommentarer fra blant andre UDI-direktør Frode Forfang og statssekretær Maria Schumacher Walberg (Ap) i Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Fafo Østforum, 11.10.22
Nytt faktaflak fra Østforum: Språkvansker blant arbeidsinnvandrere

Nytt faktaflak fra Østforum: Språkvansker blant arbeidsinnvandrere


Betydningen av norskkompetanse hos utenlandske arbeidstakere har økt i takt med arbeidsinnvandringen og et stadig mer internasjonalisert arbeidsliv.
 
I et nytt faktaflak fra Fafo Østforum kan du lese om manglende norskkunnskaper blant arbeidsinnvandrere, hva det skyldes, hva det medfører og hva som er igangsatt for å forbedre dagens integrerings- og kompetansepolitikk for voksne innvandrere.

Fafo Østforum, 26.09.22

Hvor vi er

Besøksadresse: Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten

Copyright © 2022 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie