Nyheter

Siden oppdateres daglig. Bruk søkefunksjonen i høyre kolonne for å søke etter saker om bestemte emner.

Rapport: Svartelistede selskaper har fått kommunale millionkontrakter

(Fagbladet, 23.01.20)

En ny rapport viser at firmaer som står på myndighetenes svarteliste over mulige kriminelle aktører har vunnet anbud for nesten 40 millioner kroner.

Innleie-tilsyn på vei – men uvisst når

(FriFagbevegelse, 23.01.20)

Arbeiderpartiet har etterlyst tilsyn av nye innleieregler. Arbeidsminister Anniken Hauglie varsler nå planer om å legge fram et forslag for Stortinget i løpet av våren, men det synes ikke som om en ordning vil komme på plass i revidert statsbudsjett i vår.

Flest kriminelle nettverk i byggebransjen

(Byggmesteren.no, 23.01.20)

Bygg- og anlegg er bransjen med flest kriminelle nettverk, varsler Økokrim i en ny rapport som viser hvordan aktørene tjener på å unndra skatt og avgifter samt utnytte utenlandske arbeidstakere.

Enda et skritt nærmere nye transportregler i Europa

(FriFagbevegelse, 23.01.20)

Tirsdag 21. januar vedtok transportkomiteen i EU-parlamentet å støtte den enigheten om nye transportregler som representanter for EUs transportministre, Europarådet og EU-parlamentet forhandlet seg fram til rett før jul. Blir likevel trolig ikke innført før i 2022.

Debatt om a-krim: – Stopp lønnstyvene!

(Dagsavisen, 22.01.20)

– Arbeidsgivere som stjeler fra sine ansatte vies ingen form for oppmerksomhet i straffeloven. Det mange utenlandske arbeidsfolk som kommer til Norge har til felles er at de har opplevd å bli svindlet og underbetalt, skriver LO-rådgiver Jonas Bals.

Ny rapport: Utsendte arbeidstakere er særlig sårbare for å bli underbetalt, også på offentlige oppdrag

(Økokrim, 22.01.20)

Utnyttelse av utenlandske arbeidstakere og unndragelse av skatt og avgift er nå de to vanligste formene for arbeidslivskriminalitet. Det kommer frem i en fersk situasjonsbeskrivelse fra Nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter (NTAES).

Ny rapport: Kriminelle tjener stort på å utnytte utenlandsk arbeidskraft. Så setter de pengene i eiendom

(FriFagbevegelse, 22.01.20)

Myndighetene la i dag fram en oversikt over den mørkeste delen av det norske arbeidslivet. Rapporten fra NTAES viser at deler av arbeidskriminaliteten i Norge går hånd i hånd med ulovlig våpensalg, voldsbruk og salg av narkotika.

Utenlandske selskaper vant kun én stor Vegvesen-kontrakt i 2019

(bygg.no, 22.01.20)

Statens vegvesen inngikk i alt 19 utbyggingskontrakter til en verdi over 100 millioner kroner i 2019. Kun én av kontraktene ble vunnet av et utenlandsk selskap. – Interessen fra utenlandske selskaper er der, men når alt kommer til alt så er det norske selskaper som stikker av med hovedtyngden av kontraktene, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.

Debatt a-krim: – Arbeidsinnvandrere må få bedre rettigheter

(Dagbladet, 22.01.20)

– Regjeringen har varslet en ny lov mot moderne slaveri. En slik lov er lite verdt uten at det også sørges for at arbeidsinnvandrere står sterkere i møte med useriøse arbeidsgivere. Mer informasjon, bedre språkkompetanse og rett til juridisk bistand er del av løsningen, skriver Kristin Velure Strøm, i Caritas Norge.

Før måtte han gå dager uten lønn og arbeid. Nå har innleide Tomasz blitt fast ansatt

(FriFagbevegelse, 22.01.20)

Da det ble innført nye innleieregler i arbeidsmiljøloven fra 1. januar 2019 startet Fellesforbundet en stor kampanje for faste asettelser. En av dem som i fjor fikk fast ansettelse, etter flere år i et bemanningsbyrå, er den polske rørleggeren Tomasz Krzysztof Szynkaruk.

LO-advokatene: Om allmenngjøring og minstelønn

(LO, 21.01.20)

EØS-avtalen fra 01.01.94 innebar at prinsippene om fri utveksling av tjenester, fri etableringsrett og et fritt arbeidsmarked ville gjelde for hele EØS-området. I dette innlegget ser LO-advokatene på etableringen og praktiseringen av reglene, EØS-rettslige spørsmål i forbindelse med allmenngjøring og EU-kommisjonens forslag om minstelønn som nylig er fremlagt.

Ny organisering av Arbeidstilsynet på plass

(Arbeidstilsynet, 21.01.20)

Ved nyttår forsvant region-organiseringen, og landsdekkende faggrupper overtar. Tilsynsetaten er heretter organisert med to staber, en uavhengig klagesaksfunksjon og seks avdelinger. Arbeidslivskriminalitet er en av de seks avdelingene.