Nyheter

Siden oppdateres daglig. Bruk søkefunksjonen i høyre kolonne for å søke etter saker om bestemte emner.

Nytt Fafo-prosjekt skal kartlegge norskkompetansen blant utenlandske arbeidstakere

(Fafo Østforum, 04.09.19)

Hva slags behov for språkopplæring har arbeidstakere født i utlandet? Og hva slags tilbud gis? Kravene til språkkompetanse varierer mellom yrkesgrupper og hva slags arbeid man har.  Arbeidsinnvandrere fra EØS-land har ikke rett på norskopplæring. På oppdrag fra Språkrådet skal Fafo kartlegge språkutfordringer, opplæring og hvordan dette håndteres ute på arbeidsplassene.

Litauiske arbeidere fikk sparken da de ba om overtidstillegg

(Dagbladet, 15.09.19)

For første gang har en stor gruppe litauiske fiskeriarbeidere som er utsatt for sosial dumping, gått rettens vei mot den norske arbeidsgiveren. Denne uka vant de sivilsaken de reiste.

Danmark får allmengjøring mot kabotasje?

(LO-kontoret i Brussel, 13.09.19)

I Danmark er fagbevegelsen mot allmengjøring av tariffavtaler slik vi kan gjøre i Norge via Tariffnemnda. Men nå kommer det et utspill som skal gjøre en tariffavtale om til lov. Det ligner umiskjennelig på allmengjøring, men danskene fortrekker å kalle det "arbeidsklausul".

Må betale av egen lomme etter utnyttelse av utenlandsk arbeidskraft

(NRK Finnmark, 13.09.19)

Elleve litauiske arbeiderne fikk i Lofoten tingrett medhold i at et fiskebruk i Finnmark utnyttet dem blant annet ved å kreve et betydelig antall overtidstimer uten ekstra betaling – noe derimot norske kolleger fikk. Fiskebruket er siden gått konkurs, men tidligere styreleder ble idømt personlig ansvar for store deler av erstatningssummen – over 2 av totalt 3,7 millioner kroner.

Debatt: Vil ha allmenngjøring også på «unntaket» Svalbard

(Svalbardposten, 13.09.19)

Allmenngjøringsforskriftene gjelder ikke på Svalbard. I et leserinnlegg fra to representanter for henholdsvis LO Svalbard og det lokale Arbeiderpartiet-laget tas det til orde for at også øygruppa skal følge disse kravene. De betoner dessuten at dette haster grunnet særlig utenlandske arbeidstakeres lønn- og arbeidsvilkår.

Ny EU-veiledning om offentlige anskaffelser fra tredjeland

(Anbud365.no, 12.09.19)

Land med frihandelsavtale med EU har mulighet til å komme med anbud når offentlige anskaffelser tinglyses. EU-kommisjonen er kommet med veiledning for hvordan offentlige oppdragsgivere innenfor EUs område skal håndtere slike tilbydere. Ved svært lave tilbud kan man kreve en redegjørelse hvor lønn- og arbeidsvilkår fort kan være et eget spørsmål.

Fagforening-seier ved laksepakkeri anket

(Frifagbevegelse.no, 13.09.19)

Sund laksepakkeri som i juli ble dømt til å betale til sammen 18,1 millioner kroner til 45 polske arbeidere som ble nektet arbeid i laksepakkeriet fordi de var fagorganisert, anker dommen fra Bergen tingrett. Dommen ankes i sin helhet, både bevisbedømmelsen og rettsanvendelsen.

– Bedre innleie-bruk i byggebransjen

(Frifagbevegelse, 12.09.19)

Tillitsvalgte i byggebransjen ser tegn til bedring når det gjelder sosial dumping og utstrakt bruk av innleid arbeidskraft: – Mer av innleien skjer på lovlig vis etter endringene i arbeidsmiljøloven, sier avdelingsleder Rolf-Geir Hillestad i Fellesforbundet i Vestfold. Oslo trekkes likevel fram som en egen kategori.

Ulovlig kabotasje ga bot på 25 000 kroner

(iTromsø, 11.09.19)

Natt til 11. september utførte Statens Vegvesen en kontroll langs E6 ved Nordkjosbotn. Her endte en kontroll av en utenlandsk lastebil med et forelegg på 25.000 kroner for ulovlig kabotasje. Den østeuropeiske sjåføren hadde mangelfullt fraktbrev, og vogntoget oppfylte heller ikke flere andre kabotasje-vilkår.

Kabotasje-tatt selskap mener norsk minstelønn er ulovlig

(Lastebil.no, 11.09.19)

Det latviske transportselskapet Dinotrans mener at norske myndigheter ikke kan straffe selskapet for brudd på minstelønn-satsene ved kabotasjekjøring. I et brev til Arbeidstilsynet hevder de videre at allmenngjøringen i godstransporten strider med EU-retten. Selskapet skal også i 2016 ha protestert på samme vis til Arbeidstilsynet.

Se også: Ny kabotasjeaktør i hardt vær

Debatt: – Statsbygg bør også få mer innsyn for å hindre a-krim

(DN.no, 11.09.19)

Statsbygg hiver seg på debatten startet av skattedirektør Hans Christian Holte om vanlige folks behov for mer innsyn i ulike registre for å kunne vurdere ulike tjenestetilbydere og kontraktører. – Statsbygg og andre store aktører trenger også tilgang til registre og informasjon skattedirektøren ikke nevner, men som er stengt for oss i dag. Hadde vi for eksempel hatt tilgang til konkursregisteret kunne vi sjekket om daglig ledere er konkursryttere, påpeker direktør Harald Nikolaisen i et leserinnlegg.

Polsk vikarbyrå med lønn ned mot 69 kroner timen

(Frifagbevegelse.no, 11.09.19)

Arbeidstilsynet fant en rekke mangler ved et bilpleie-verksted i Bergen. De utsendte arbeidstakerne, som jobbet via et polsk vikarbyrå, hadde mangelfulle arbeidskontrakter, ulovlige arbeidstidsordninger uten overtidsbetaling og manglende HMS-rutiner. Lønna var helt nede i 69 kroner i timen, i tillegg til diettsats på 128 kroner i døgnet og fri losji. Vikarbyrået Mar Vask ble også i fjor bøtelagt, samt opererte i strid med pålegg om stans i arbeidet og var ikke registrert.