Siden oppdateres daglig. Bruk søkefunksjonen i høyre kolonne for å søke etter saker om bestemte emner.

Eller gå til en av temasidene.

Fafo Østforum sommerferierer


Redaksjonen ønsker alle en RIKTIG GOD SOMMER !!

Vi er tilbake med oppdatering av nyheter i begynnelsen av august.

Fafo Østforum 01.07.22

Jordmormangel: Vikarkrise: – Rovdrift


Jordmorkrisa slår ut i full blomst i sommermånedene, og hundrevis av vakter står ubemannet. Sykehusene har også store problemer med å få tak i utenlandsk arbeidskraft etter pandemien. Jordmorforbundet NSF har tidligere meldt at det mangler 250 jordmødre i helseforetakene og omkring 1000 jordmødre i kommunene.

Dagbladet, 01.07.22

ESA og Norgesmodellen: Denne mannen kan stoppe norsk arbeid mot sosial dumping


Fagbevegelsen mener at mye sosial dumping skjer når det er mange nivåer med underleverandører. Et sentralt virkemiddel i regjeringas forslag til Norgesmodell er å redusere antall nivå med bedrifter under hovedleverandøren.

FriFagbevegelse, 30.06.22

Backe inngår akrim-samarbeid med Skatteetaten


Backe inngår samarbeidsavtale med Skatteetaten for å stanse kriminelle aktører i bransjen. Backe er blant de første private entreprenørene Skatteetaten inngår avtale med.

bygg.no, 30.06.22

Oslomodellen: Politiker veldig opptatt av oppfølging – det så ikke revisjonen spor av


På spørsmål i Oslo bystyre svarte Sirin Hellvin Stav, byråd for miljø og samferdsel, at hun var veldig opptatt av at samfunnsansvaret og Oslomodellen følges opp, og at Sporveien som «vårt heleide selskap implementerer det i sin virksomhet». Likeledes at hun jevnlig følger Sporveien opp på dette i styringsdialogen.

Anbud365, 30.06.22

EUs minstelønnsdirektiv: EØS-relevant eller ei?


– Både den førre og den noverande regjeringa har tidlegare gitt uttrykk for at direktivet ikkje er EØS-relevant. Vurderer regjeringa framleis EUs minstelønnsdirektiv som ikkje EØS-relevant – kvifor, eller kvifor ikkje? spør Ingrid Fiskaa (SV).

Stortinget, 29.06.22

Ulovleg streik på Danmarks største byggeplass: Polakkar krev same lønn som danskar


300 polske og danske bygningsarbeidarar har lagt ned arbeidet og blokkerer inngangen til byggeplassen i Danmark. Dei polske tilsette krev same lønn som dei danske kollegaene sine. Arbeidsgivaren Femern Link Contractors (FLC) forsvarer lønnsforskjellen med at polakkane får kost og losji dekt.

FriFagbevegelse, 29.06.22

Hvem er arbeidsinnvandrerne fra de nyeste EU-landene?


I perioden 1990-2020 innvandret 319 900 ikke-nordiske statsborgere til Norge for å arbeide. 271 700 av dem var statsborgere i et EØS-land. Før 2004 kom det svært få til Norge fra EØS-land for å arbeide. Den årlige arbeidsinnvandringen herfra var på mellom 500 og 2 000.

Tre av fire arbeidsinnvandrere fra EØS-området som i dag er bosatt i Norge, er fra et av de nyeste EU-landene i Øst-Europa.

SSB, 28.06.22

Danmark: Den felles statlige innsatsen mot sosial dumping feirer 10 år


I 2012 ble den statlige felles innsatsen mot sosial dumping etablert. Innsatsen mellom det danske Arbeidstilsynet, Skatteetaten og politiet fortsetter i dag 10 år senere, og med tidenes høyeste bevilgning. Som en del av markeringen av jubileet deltok arbeidsministeren, justisministeren og skatteministeren på en kontrollaksjon på en byggeplass i København.

Regeringen.dk, 28.06.22

Dette gjør offentlige innkjøpere sårbare for useriøse tilbydere


En fersk rapport fra Nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter (NTAES) kartlegger og beskriver egenskaper ved leverandører til det offentlige som har begått økonomisk kriminalitet. Formålet med rapporten er å gi beslutningsstøtte for forebyggende tiltak.

Anbud365, 27.06.22

RørNorge er svært skuffet over regjeringens lovforslag om innleie


– Jeg hadde håpet at den nye arbeidsministeren og regjeringen skulle ta til fornuft.

Regjeringens proposisjon til Stortinget med forslaget om å opprettholde forbud mot innleie til bygningsarbeid på byggeplasser i Oslo-regionen opprører adm.dir i Rørentreprenørene Norge Marianne W. Røiseland.

VVS-forum, 27.06.22

Regjeringen varsler lovendring i budbilbransjen


Arbeidsminister Marte Mjøs Persen (Ap) mener Brings sjåfører bør være fast ansatte og ikke selvstendig næringsdrivende bud, og varsler lovendring til høsten.

Adresseavisen, 25.06.22

Hvor vi er

Besøksadresse: Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten

Copyright © 2022 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie