Nyheter

Siden oppdateres daglig. Bruk søkefunksjonen i høyre kolonne for å søke etter saker om bestemte emner.

Eller gå til en av temasidene. Vi har også laget en egen temaside for saker om koronasituasjonen og arbeidsinnvandring.

Vlantana Norge har vist «god vandel» og får tilbake sine transportløyver

Statens vegvesen og Arbeidstilsynet tilbakekalte transportløyvene til Vlantana Norge AS i februar 2020. Nå, samtidig som rettssaken mot det konkursrammede datterselskapet til litauiske Vlantana pågår i Øvre Romerike tingrett, ble vedtaket opphevet og Vlantana Norge har fått tilbake sine transportløyver.

tungt.no, 22.01.21

Det blir nå enklere å bortvise utlendinger for brudd på reglene om innreisekarantene

Fra og med i dag blir det enklere å bortvise utlendinger ved alvorlige brudd på reglene om innreisekarantene. Det skjer samtidig med at hjemmelsgrunnlaget for kravet om negativ korontatest ved innreise til Norge endres.

Justis- og beredskapsdepartementet, 22.01.21

København kommune har vedtatt en rekke nye, vidtrekkende tiltak i kampen mot sosial dumping

– Vi akspeterer ikke at virksomheter spekulerer i å underbetale sine ansatte. Jeg glad for at vi nå får muligheten til å kreve inn bøter og dermed slå dem som jukser der det gjør vondt mest – nemlig i lommeboken. Det er med på å sikre rettferdig konkurranse for alle de seriøse virksomhetene, sier Københavns ordfører Lars Weiss.

A4 Arbejdsliv.dk / Fagbladet 3F, 22.01.21

Tema: Striden om minstelønn

Nettavisen Arbeidsliv i Norden belyser EU minstelønnsforslag. Undet overskriften Striden om minilöner er det seks artikler:

  • Kommentar: Derfor er striden om minstelønn så brennbar
  • Seks EU-parlamentarikere om minstelønn
  • Fire forskere om minstelønn
  • Ulike synspunkter på hva som utgjør solidaritet i spørsmålet om minstelønn
  • Minstelønn i EU – den siste kampen for de nordiske fagforeningene?
  • Danmark og Sverige viser gult kort i EU mot forslaget om minstelønn
Arbeidsliv i Norden, 22.01.21

Arbeidsministeren må svare på hvorfor Arbeidstilsynet sladder lønna på underbetalte arbeidere

Byggebransjens Uropatrulje i Trondheim har ikke fått medhold fra Sivilombudsmannen med kravet om å få vite lønna til underbetalte arbeidere. Nå må arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) svare på spørsmål fra Senterpartiets Per Olaf Lundteigen.

FriFagbevegelse, 21.01.21

Utenlandske gjestearbeidere isoleres før skreifisket: «Å få smitte inn i anleggene vil være en katastrofe»

Flere tusen utenlandske arbeidere har de siste ukene kommet til Lofoten og Vesterålen for å jobbe under det tradisjonsrike skreifisket. I «torskehovedstaden» Øksnes har sjømatbedriftene gått drastisk til verks for å hindre coronasmitte. Her er karantene- og testpraksisen strengere enn de nasjonale retningslinjene.

VG, 21.01.21

Danmark: Utenlandsk arbeidskraft dominerer blant de lavest lønnede

Utlendinger er betydelig overrepresentert blant de lavestlønnede i arbeidsmarkedet. Det viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, som er bekymret for at det skapes et A-lag og et B-lag i dansk arbeidsmarked. Sjeføkonom fra den borgerlige-liberale tenketanken Cepos er uenig og ser det som en gevinst for det danske arbeidsmarkedet.

A4 Arbejdsliv.dk / Fagbladet 3F, 21.01.21

Notat: Adequate minimum wages

Briefing fra European Parliamentary Research Service (EPRS). I notatet Adequate minimum wages analyseres styrker og svakheter ved Europakommisjonens konsekvensutredning som ble lagt fram sammen med selve forslaget til direktiv.

Stortingets EU/EØS-nytt / European Parliament, 21.01.21

Svenske fagforeninger og arbeidsgivere mener den svenske regjeringen er for passive overfor EUs minstelønnsforslag

Svenske fagforeninger og arbeidsgivere raser mot EU-kommisjonens direktivforslag om lovfestet minstelønn. De hevder at den svenske tariffavtalemodellen er truet, og man nå risikerer at beslutningsmakt i arbeidsmarkedsspørsmål overføres til EU. Regjeringen gjør ikke nok for å stoppe det, mener partene i Sverige.

Göteborgs-Posten, 20.01.21

Nå kommer oppdatert koronainformasjon på flere språk

Fram til denne uken har det vært mangel på oversatt informasjon fra regjeringens korona-pressekonferanser. Mandag ble dette gjort for første gang. Dermed har regjeringen for første gang gjennomført strakstiltaket som de lovet å innføre 8. desember i fjor – nemlig rask og sentralt koordinert oversettelse av informasjon gitt via pressekonferanser, skriver Klassekampen.

bygg.no, 19.01.21

Trondheim innskjerper kontrollen av utenlandske arbeidere i karantene

Trondheim kommune har i samarbeid med Fellesforbundet bedt tidligere politibetjenter om å sjekke bo- og karanteneforholdene til utenlandske arbeidere i Trondheim. Grunnen er at kommunen ofte mottar tips om at karanteneforholdene ikke er gode nok.

NRK Trøndelag, 20.01.21

– Storseier for Norge og ESA – nå får vi slippe til i EU-domstolen

Etter 10 år ute i kulden, har EU-domstolen bestemt at EFTA-blokken igjen skal få lov til å intervenere i saker for EU-domstolen. Det gjelder direkte søksmål, som f.eks. traktatbruddsaker mellom EU og et medlemsland. Konkret gjelder det at Norge får mulighet til å ha skriftlig innlegg i en sak mot Østerrike om levekostjusterte trygdeytelser. Norge har hele tiden hatt mulighet til å ha skriftlige innlegg i saker om rådgivende uttalelser.

Rett24, 19.01.21