Nyheter

Siden oppdateres daglig. Bruk søkefunksjonen i høyre kolonne for å søke etter saker om bestemte emner.

Vi har også laget en egen temaside for saker om koronakrisen og arbeidsinnvandring.

Fra 1. juni åpnes det for arbeidsreiser til og fra alle de nordiske landene

Fra og med mandag kan folk gjennomføre jobbreiser i hele Norden, på samme vilkår som vi har for Sverige og Finland, som har vært unntatt karanteneplikt når de har krysset grensen. – Dette dreier seg om å ta arbeidshverdagen sakte, men kontrollert, tilbake. Ikke alle møter, forhandlinger og avtaler kan gjøres digitalt, sier næringsminister Iselin Nybø.

Regjeringen, 28.05.20

NHO: – Håper regjeringen åpner for jobbreiser også utenfor Norden

– Mange av våre bedrifter har hatt problemer med at ansatte må sitte i reisekarantene når de kommer til Norge, sier Nina Melsom, NHOs direktør for arbeidsliv. NHO er derfor glade for at regjeringen nå åpner for at arbeidere slipper karantene i Norden. Melsom sier at de også håper regjeringen kan åpne for jobbreiser utenfor Norden i land som har smittesituasjonen under kontroll.

NRK, 28.05.20

Utenlandske beboere får reise fra Svalbard likevel

De mange utenlandske beboerne på Svalbard følte seg nærmest fanget. Nå endrer regjeringen reglene, og gjør det mulig for dem å reise til fastlandet likevel.

NRK Troms og Finnmark, 28.05.20

Varsling i arbeidslivet – Arbeidstilsynet tilbyr seminar i din virksomhet

Byggenæringen etterlyser flere varslere. Hva er varsling, og hvordan bør arbeidsgiver håndtere interne varsel? Nå tilbyr Arbeidstilsynet offentlige og private virksomheter gratis halvdagsseminarer om varsling.

Fafo Østforum / Arbeidstilsynet, 28.05.20

Åtte personer dømt for NAV-svindel, a-krim og hvitvasking

Sju familiemedlemmer og en regnskapsfører er dømt for blant annet grove Nav-bedragerier og hvitvasking. – Denne saken dreier seg om alvorlig arbeidskriminalitet som er svært vanskelig å avdekke, sier statsadvokat Rudolf Christoffersen i en pressemelding.

dn.no / NTB, 28.05.20

Ny lovendring gjør det tøffere for useriøse aktører på veien

I dag har Stortinget endret allmenngjøringsloven og gjort fritak fra taushetsplikten. Det innebærer at Statens vegvesen får myndighet til å innhente og dele opplysninger med Arbeidstilsynet. – Dette vil åpenbart styrke og effektivisere tilsynet med lønns- og arbeidsvilkår, og være et viktig bidrag til like konkurransevilkår i transportnæringen, sier Geir A. Mo, adm.dir i Norges Lastebileier-Forbund (NLF).

My Newsdesk NLF, 28.05.20

Utenlandske permitterte hotellansatte følte seg presset til gratis dugnadsarbeid

Da regjeringens tiltak mot koronaviruset trådte i kraft, måtte Hankø Hotell & Spa utenfor Fredrikstad permittere de ansatte. Ifølge Aftenposten ble minst ti utenlandske arbeidere igjen på øya, og etter én uke fri ble de innkalt til møte med hotelleieren. Flere av arbeiderne har fortalt Aftenposten at de følte seg presset til å jobbe opptil 70 timer gratis. Det ble kalt dugnad.

ABC Nyheter / Aftenposten, 27.05.20

Toppmøte om a-krim: Lønnstyveri skal straffes og utveksling av informasjon skal bli lovlig

– Justisdepartementet vil snart legge fram en lovendring og endringer i forskriftene, slik at det skal bli lettere å dele informasjon mellom etatene. Vi vil også snart legge fram et forslag til ny lov om å straffe lønnstyveri, sa statsminister Erna Solberg da regjeringen i går la fram statusrapporten om arbeidet mot arbeidslivskriminalitet.

FriFagbevegelse, 26.05.20

Debatt: – UDI prioriterer sesongarbeidere høyt

– De nødvendige endringene i regelverket kom på plass 12. mai, slik at sesongarbeidere i landbruket fra land utenfor EU/EØS nå kan reise inn til Norge. UDI har mange søknader til behandling, og sesongen er allerede i gang for store deler av landbruket. Vi prioriterer derfor behandlingen av disse sakene høyt og jobber med å tilrettelegge og gjennomføre en rask saksavvikling. skriver Christiane Heffermehl Lange, enhetsleder i oppholdsavdelingen i UDI.

Nationen, 26.05.20

Debatt: – Egen tilsynsmyndighet for offentlige anskaffelser?

– Bør det innføres et tilsyn for offentlige anskaffelser, slik man har for eksempel i Sverige? spør Thomas Sando og Andreas Reitan, i SANDS Advokatfirma DA. Konkurransedirektøren og NHO ønsker et tilsyn, mens næringsministeren er ikke overbevist.

Vestviken24, 26.05.20

– Dugnadsretorikken ødelegger muligheter for bedre lønninger i jordbruket

Stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen ba partene i arbeidslivet om å reforhandle de allmenngjorte tariffavtalene slik at det lønner seg å jobbe i jordbruk og gartneri i stedet for å få dagpenger. Men slik gikk det ikke. Forfatter og tidligere landbruksforsker Svenn Arne Lie mener jordbrukets organisasjoner har skuslet bort muligheten til å øke lønningene for sesongarbeidere under korona-krisa.

Plan, 26.05.20

NNN: Vi bør øke norsk matproduksjon og lønna og statusen til de ansatte

–Vi har fått oss en lærepenge når vi nå ser hvor avhengige vi har blitt av utenlandsk arbeidskraft, sier Anne Berit Aker Hansen, lederen i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN). Hun vil ha økt matproduksjon. Hun vil ha mer støtte til norske bønder for at de skal produsere mer meieriprodukter, bær og grønnsaker. Og hun ber bedrifter om å gå ut og rekruttere flere norske hender.

FriFagbevegelse, 26.05.20