Nyheter

Siden oppdateres daglig. Bruk søkefunksjonen i høyre kolonne for å søke etter saker om bestemte emner.

Vi har også laget en egen temaside for saker om koronakrisen og arbeidsinnvandring.

Debatt: – Trygdeskandalen er toppen av isfjellet

13. oktober redegjorde Arbeids- og sosialnister Henrik Asheim for granskningen av trygdeskandalen.

– Juss-Buss mener at alle saker om tilbakekreving og trygdemisbruk bør gjennomgås. Statsrådens manglende vilje til å rydde opp er en total ansvarsfraskrivelse som ikke er rettsstaten verdig.

Dagbladet, 20.10.20

Møte om arbeidslivskriminalitet i grøntnæringa

En rekke kritikkverdige forhold er avdekket i grøntnæringa. Landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad og statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet Vegard Einan har derfor innkalt representanter fra grøntnæringa til et møte 20. oktober for å høre hvordan næringa rydder opp og hvilke planer næringa har for å unngå at lignende skjer fremover.

Landbruks- og matdepartementet, 19.10.20

Mindre familieinnvandring fra Polen, men mer fra India

I løpet av de siste årene har det kommet færre arbeidsinnvandrere til Norge. Dette har i sin tur gjort at det har vært mindre familieinnvandring fra land som Polen og Litauen. Innvandringen fra India utgjør et unntak fra denne tendensen med stagnerende arbeidsinnvandring, og med arbeidsinnvandrerne har det også kommet familiemedlemmer.

SSB, 19.10.20

– Det nye passet er et viktig kriminalitetsforebyggende tiltak

– De nye passene kommer fordi vi har fått nye tekniske muligheter til å sikre passene. Disse passene er mye vanskeligere å forfalske og mye vanskeligere å misbruke. Enten i arbeidslivskriminalitet eller menneskehandel, sier justisminister Monica Mæland (H). Hun var blant de første til å skaffe seg det nye passet som ble lansert i dag.

NRK, 19.10.20

EUs fjerde jernbanepakke: – EU-floke

Neste uke skal både Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet diskutere EUs fjerde jernbanepakke. Dersom Stortinget sier ja til å innlemme jernbanepakka i EØS-avtalen, vil Norge være låst til bruk av anbud i jernbanesektoren for all framtid.

Klassekampen, 17.10.20

Forvarsler om polsk retur

Usikkerhet borte og sterk vekst hjemme. Norges desidert største gruppe arbeidsinnvandrere det siste tiåret – polakkene – begynner å få mange grunner til ikke å dra til Norge for å jobbe. 

Den polske ambassadøren til Norge, Iwona Woicka-Żuławska, innledet på Fafo Østforums seminar 6. oktober, og Arbeidslivet.no har intervjuet henne for å vite mer om hva som gjør at flere polakker nå velger å bli i Polen.

arbeidslivet.no, 16.10.20

Nei takk til trygde-ID

Europeisk fagbevegelse (DEFS) ber EU-kommisjonen om å trekke sitt forslag til et felles EU trygdekort. Dette foreslo kommisjonen i 2017 og skulle være et bevis på at man hadde betalt trygdeavgifter i hjemlandet dersom man jobber i et annet land. Hensikten var å begrense sosial dumping siden det er en konkurransefordel for utenlandske bedrifter dersom de slipper unna trygdeavgifter.

LO-kontoret i Brussel, 16.10.20

Utbyggingsprosjektene på norsk sokkel er blitt påvirket av koronapandemien

På innretningene ble bemanningen redusert for å kunne overholde smittevernregler og eventuell koronasmitte om bord. Og på land: mange verft og byggeplasser i Norge baserer seg på bruk av utenlandsk arbeidskraft i tillegg til den norske bemanningen, og aktivitetene ble umiddelbart redusert da verftene måtte sende utenlandske arbeidere hjem for å hindre smitte.

Oljedirektoratet, 16.10.20

Kommentar: Hva kan et femte «passepå»-organ gjøre med anskaffelsespraksis?

– Vi savner en holdningskampanje og en massiv satsing på økt kompetanse og innenfor offentlige anskaffelser i kommunale og statlige virksomheter, skriver Anbud365 i en kommentar til at NHO på sin sin årlige anskaffelseskonferanse frontet sin kjepphest: behov for et eget anskaffelsestilsyn.

Anbud365, 16.10.20

«Viken-modell» mot a-krim, sosial dumping og svart økonomi

– Alle arbeidstakere i Viken skal ha anstendig lønn og skikkelige arbeidsvilkår. Derfor vil Viken fylkeskommune stille strenge krav i våre kontrakter. Vi vil stanse de useriøse aktørene som bryter lover og regler i arbeidslivet, sier fylkesrådsleder Tonje Brenna (Ap).

Viken fylkeskommune, 15.10.20

Nav-saken opp 26. november – EFTA-domstolen vil streame

I april besluttet Høyesterett at de avgjørende EØS-spørsmålene i Nav-saken skal forelegges for EFTA-domstolen. Partene har kommet med innspill, og resultatet er et 35 sider langt dokument med 16 spørsmål om forståelsen av trygdedirektivene. Den muntlige høringen i saken er planlagt til 26. november. Høringen vil bli streamet.

Rett24, 15.10.20

– Kommunen må lytte til næringen når Oslomodellen revideres

Opplæringskontoret for tømrerfaget, Nelfo og Oslo Entreprenørbedrift invitert Oslo-politikerne for å fortelle om sine erfaringer med Oslomodellen og komme med innspill til revideringsjobben som nå gjøres. Kommunen håper å lansere en oppdatert bestillermodell på nyåret.

bygg.no, 14.10.20