Nyheter

Siden oppdateres daglig. Bruk søkefunksjonen i høyre kolonne for å søke etter saker om bestemte emner.

Eller gå til en av temasidene. Vi har også laget en egen temaside for saker om koronasituasjonen og arbeidsinnvandring.

14. april, webinar kl 14-18: Fair Play Bygg årskonferanse 2021

På denne konferansen presenteres årsrapporten for Fair Play Bygg Oslo der det blant annet slås alarm om «vill vest» i elektrobransjen. På programmet står også innlegg fra Arbeidstilsynet, Vannetaten, UiO, samt tre debatter:

  • Torbjørn Røe Isaksen, arbeids- og sosialminister (H) og Arild Grande, arbeidslivspolitisk talsperson (Ap)
  • Trude Tinnlund (LO) og Nina Melsom (NHO)
  • stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen (Sp) og Rødt-leder Bjørnar Moxnes
Fair Play Bygg

Koronakommisjonen: – Regjeringen manglet en plan for å stoppe importsmitte

– Regjeringen manglet en plan for å håndtere importsmitte da det kom en ny smittebølge i Europa høsten 2020, skriver Koronakommisjonen i sin rapport over hvordan norske myndigheter håndterte pandemien.

Den uavhengige kommisjonen ble oppnevnt av regjeringen i april 2020, og kommisjonens rapport ble presentert i dag.

Fafo Østforum, 14.04.21

Oslos byrådsleder: – Det siste vi trenger er økt importsmitte

– Strenge regler for arbeidsinnvandring er en nødvendig forutsetning for å klare å åpne Oslo, sa byrådsleder Raymond Johansen (Ap) på dagens pressekonferanse om koronatiltak for hovedstaden. Han advarte mot å åpne for mer arbeidsinnvandring, slik næringsminister Iselin Nybø har varslet.

NRK Oslo og Viken, 14.04.21

Næringsministeren åpner for mer utenlandsk arbeidskraft

I nyhet på nettsidene til Justis- og beredskapsdepartementet: Norsk næringsliv er avhengig av utenlandsk arbeidskraft som utfører arbeid som er avgjørende for å opprettholde aktiviteten i norske virksomheter. Fra 14. april utvides den søknadsbaserte innreiseordningen (unntaksordningen) til å inkludere personell som er strengt nødvendig for å unngå driftsstans i prosjekter eller virksomheter på tvers av bransjer.

Justis- og beredskapsdepartementet, 13.04.21

Koronapandemien: – Behovene til industri og næringsliv har gått foran hensynet til barn og unge

– Tiltaksbyrden er blitt for ulikt fordelt. Barn, unge, studenter, kulturlivet og folk som ikke kan ha hjemmekontor har betalt en for høy pris, mens næringsliv og arbeidsinnvandring er blitt tydelig prioritert, sier professor Ole Frithjof Norheim.

VG, 12.04.21

No stansar innvandringa opp, og det kan få alvorlege følgjer for distriktskommunar

209 norske kommunar er definert som lite sentrale, og har til felles at arbeidsmarknaden er liten, avstanden til servicetilbod kan vere stor og innbyggjartalet er lågt. I desse kommunane har andelen innvandrarar vakse til 10 prosent sidan 2000-talet. Men no er noko i ferd med å endre seg igjen i norske bygder. Innvandringa til Noreg har gått nedover dei siste åra, og fått ein bråstans på grunn av koronaviruset.

NRK, 12.04.21

Leder: Nye verktøy i kampen mot arbeidslivskriminaliteten

–  Regjeringen ønsker nå å innføre en straffebestemmelse for lønnstyveri, forby kontant lønnsutbetaling og skjerpe strafferammene. En straffebestemmelse for lønnstyveri er noe man selvsagt skulle tro var på plass allerede, og kan kanskje i utgangspunktet synes unødvendig. Men det er dessverre helt nødvendig at man får på plass en bestemmelse rundt dette, skriver sjefredaktør Arve Brekkhus.

bygg.no, 12.04.21

Frykter opptil 120 smittede utenlandske sjåfører kommer inn i Norge hver uke

Alle utenlandske sjåfører har unntak for kravet om testing på grensen. De slipper også den vanlige innreisekarantenen. Siden januar i år har derimot FHI ment at også denne gruppen bør testes, for å hindre importsmitte. Det kommer rundt 12. 000 vogntog over grensen i uken. Opptil 120 utenlandske sjåfører med korona kan komme inn i Norge hver uke, anslår Helsedirektoratet. 

NRK, 12.04.21

Høring om Nasjonal transportplan: LO mener regjeringen må vise større kriseforståelse for luftfarten

I dag deltok representanter fra LO sentralt og forbundene i en digital høring om Nasjonal transportplan (NTP) i Stortinget. Regjeringen kan ikke unngå tiltak i påvente av en stortingsmelding, er beskjeden fra fagbevegelsen. LO vil at det stilles sterkere krav til utenlandske flyselskap med base i Norge.

FriFagbevegelse, 12.04.21

Brudd på innkvarteringsregler i 1 av 4 tilsyn

I hele vinter har Arbeidstilsynet hatt fullt trøkk med koronatilsyn hos norske bedrifter. De mest alvorlige sakene Arbeidstilsynet avdekker, handler stort sett om innkvartering. Ved 970 av tilsynene ble innkvarteringen av arbeidere sjekket, blant annet i forbindelse med karantene. Det ble funnet smittevernbrudd i 24 prosent av disse tilsynene.

bygg.no / NTB, 10.04.21

Regjeringen vil straffe lønnstyveri med opptil seks års fengsel og forby kontant lønn

Regjeringen foreslår å innføre en straffebestemmelse for lønnstyveri, forby kontant lønnsutbetaling og å skjerpe strafferammene for arbeidslivskriminalitet. I tillegg foreslås å etablere en godkjenningsordning for virksomheter som utfører bilpleie, dekkskift og lignende.

Arbeids- og sosialdepartementet, 09.04.21

Kampen mot a-krim: Regjeringen foreslår utvidet adgang til informasjonsdeling

–  Organer som Arbeidstilsynet, Nav, Skatteetaten og politiet vil nå få bedre muligheter til å utveksle taushetsbelagte opplysninger, noe som gjør det enklere å avdekke arbeidslivskriminalitet, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Regjeringen, 09.04.21