Siden oppdateres daglig. Bruk søkefunksjonen i høyre kolonne for å søke etter saker om bestemte emner.

Eller gå til en av temasidene. Vi har også laget en egen temaside for saker om koronasituasjonen og arbeidsinnvandring.

Oppdatert Fafo-rapport om menneskehandel i arbeidslivet


Mange forbinder menneskehandel, eller «trafficking», med seksuell utnytting og prostitusjon. Det er mindre kunnskap om menneskehandel i arbeidslivet, som først og fremst rammer utenlandske arbeidstakere. Denne oppdaterte sammendragsrapporten samler kunnskapen Fafo-forskerne har om tematikken, på oppdrag fra Østersjørådet. Det opprinnelige prosjektet ble utført på oppdrag fra Oslo kommune og finansiert av KS ved Program for storbyrettet forskning.

Fafo Østforum, 11.06.21

Avhengig av innleid utenlandsk arbeidskraft – bemanningskrise på intensivavdelingen


Intensivavdelingen på Oslo universitetssykehus får ikke sommerturnusen til å gå opp.

– Vår virksomhet er basert på innleie av utenlandsk arbeidskraft. Det er en utdatert og lite bærekraftig modell, sier avdelingsleder Øystein Fahre ved Postoperativ/Intensivavdelingen på Oslo universitetssykehus.

VG, 11.06.21

Sverige skal få enklere regler for innkjøp under EU-tersklene tidlig neste år


1.februar neste år skal Sverige få et forenklet anskaffelses-regelverk under EUs terskelverdier om regjeringen får det som den vil. Et forslag til nytt regelverk er nå ute til juridisk kvalitetssikring. Blant forslagene er at det skal være full adgang til å reservere kontrakter for f.eks. ideelle, og kontrakter med en verdi under 700 000 kroner skal ikke behøves å kunngjøre.

Anbud365, 10.06.21

Vurdering av høyesterettsdom mot havnearbeidere: Nå har Holship-saken fått sin endelige dom


Selv om de ikke vant fram i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen, mener LO at norsk og europeisk fagbevegelse likevel kan juble.

– Nå har Strasbourg slått fast at organisasjonsfrihet og streikerett går foran de økonomiske frihetene. Betydningen av det kan være uendelig, sier LO-advokat Håkon Angell.

FriFagbevegelse, 10.06.21

ESA slår ned på lov-feil i NAV-saken


 EØS-avtalens overvåkningsorgan ESA gir regjeringen en frist på to måneder til å rette opp trygderegler som ifølge ESA fortsatt begrenser folks klare rett til å ta med trygdeytelser til andre EØS-land.

VG, 10.06.21

Tett dialog mellom Sandnes kommune og Skatteetaten skal forebygge og bekjempe akrim


Sandnes kommune og Skatteetaten har nå inngått en avtale som skal forebygge at useriøse tjenestetilbydere og leverandører får oppdrag fra kommunen. Avtalen gjelder for kommunen som innkjøper og byggherre, og for markedsplasser i kommunal regi.

Sandnes kommune, 10.06.21

Juss-fakultetene får 20 millioner til å forske på trygderett etter NAV-saken


Professor ved UiO Finn Arnesen la frem rapporten «Blindsonen» i fjor vår. Nå følger arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen opp med penger til forskning.

– Ambisjonen er at vi skal ha tilstrekkelig mange kritiske akademiske faglige miljøer, sier statsråden.

Rett24, 10.06.21

Agurkbønder dropper årets sesong av frykt for å ikke få inn sesongarbeidere


Bøndene kastet 200.000 agurkspirer. Tør ikke satse uten utenlandske sesongarbeidere. Orkla må hente agurker fra utlandet for å sikre nok sylteagurk.

NRK Oslo og Viken, 09.06.21

Fryktar store tap i grøntnæringa – håpar regjeringa vil mjuka opp innreisereglane for sesongarbeidarar


Sjølv om det er lempa litt på krava om å få godkjent sesongarbeidarar i grøntnæringa, manglar det framleis fleire tusen personar til å hausta norske bær og grønsaker. Bondelaget fryktar store delar av avlingane vil gå til spille.

Hordaland Folkeblad / NTB / NPK, 09.06.21

Mange endringsframlegg til direktivet om minstelønningar


Europaparlamentet har 918 endringsframlegg til utkastet til direktiv om tilstrekkelege minstelønningar i Europa. Det er brei støtte til intensjonane bak framlegget og dei fleste politiske gruppene støttar også innføring av eit direktiv om minstelønningar. Samstundes er det ein del som framleis meiner det juridiske grunnlaget ikkje er godt nok avklart eller som er urolege for korleis eit direktiv vil påverke arbeidslivsmodellane i mellom anna Danmark og Sverige.

Stortingets EU/EØS-nytt, 09.06.21

ESA går hardt ut mot Norge: – Bryter regelverket


Ved å begrense utbetaling av sykepenger til mottakere som drar til EØS-land, bryter Norge fremdeles EØS-reglene, sier EØS-tilsynet. Regjeringen mener praksisen er endret, selv om lovteksten er den samme. – Ingen tar ansvar, sier NAV-offer.

NRK, 09.06.21

Debatt: – At staten bygger billig, gir kun gevinster


– Mona Stormoen insinuerer at Nye Veiers konkurranser fremmer sosial dumping. Det er en drøy påstand. Nye Veier har gått foran med seriøsitetskrav i våre kontrakter som andre store offentlige byggherrer senere har kopiert. Vi har LO-koordinatorer i våre prosjekter, skriver Christian Altmann, kommunikasjonsdirektør i Nye Veier.

Hamar Arbeiderblad, 09.06.21

Hvor vi er

Besøksadresse: Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten

Copyright © 2021 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie