Fafo Østforum er en forskningsstøttet møteplass med oppdatert kunnskap om arbeidsinnvandring. Hovedaktiviteter er nyhetstjeneste og seminarer. Østforum har i dag 23 deltakere. Interesserte kan kontakte Fafo Østforums prosjektleder Anne Mette Ødegård.

Fafo Østforum 2021–2023

Fafo Østforum 2021–2023

Sentrale temaer i perioden er konkurransevilkår for norske bedrifter, tiltak mot arbeidslivskriminalitet og sosial dumping, og langsiktige konsekvenser av koronakrisen for norsk arbeidsliv og EUs åpne arbeids- og bedriftsmarked.

Organisering

Organisering

Fafo har ansvar for drift og faglig utvikling. Dette skjer i samarbeid med referansegruppen, hvor alle deltakerne er representert.

Hvordan bli deltaker?

Hvordan bli deltaker?

Det er i dag 23 deltakere i Fafo Østforum, men vi vil gjerne ha med flere. Ta kontakt med oss for nærmere informasjon.

 

Bakgrunn og historikk

Bakgrunn og historikk

EU-utvidelsene i 2004 og 2007 skapte en ny situasjon for det norske arbeidsmarkedet. Fri flyt på tvers av landegrensene i et utvidet Europa var utgangpunktet for etableringen av Fafo Østforum i 2004.

Besøk oss

Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Telefon: 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten


Copyright © 2023 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli | Programmering: Ørnulf Bratlie