Skip to main content
 

Ny undersøkelse: Arbeidsinnvandring er en del av løsningen på arbeidskraftmangelen

12. juni 2024

– 29 prosent av NHOs medlemsbedrifter oppgir at det har blitt vanskeligere å rekruttere kvalifiserte arbeidstakere det siste året. Og mer enn 60 prosent av de som har hatt arbeidskraft fra Øst-Europa oppgir at de var svært eller nokså avhengig av denne arbeidskraftimporten, sa Rolf K. Andersen da han presenterte funn fra Fafos spørsmålsbatteri i NHO medlemsundersøkelse.

Fafo har stilt spørsmål til NHOs medlemsbedrifter om rekrutteringsutfordringe, om andel ansatte fra østeuropeiske EU-land, og hvorvidt bedriften er avhengig av disse.

– Vi har sett i flere undersøkelser de siste årene – i blant annet bygg og anlegg, næringsmiddelindustrien og frisørnæringen – at tilgangen på kvalifisert arbeidskraft beskrives av virksomheten som svært krevende. Vi spurte NHOs medlemsbedrifter hvordan de ville beskrive tilgangen på kvalifisert arbeidskraft, sa Andersen, da han presenterte funn fra undersøkelsen på Fafokonferansen 11. juni:

  • Mye av den manglende arbeidskraften har blitt rekruttert fra EU-land i Sentral- og Øst-Europa.
  • Polen har vært det største avsenderlandet, men det er også mange som har kommet fra andre land særlig fra Litauen og Romania.
  • 25 prosent av NHO-bedriftene svarer at de selv har ansatt arbeidskraft fra Øst-Europa eller, brukt underentreprenører eller leiefirmaer som har hatt med seg Øst-Europeisk arbeidskraft.
  • Bedrifter i industrien, bygg og anlegg, hotell og restaurant og forretningsmessigtjenstyting, som blant annet innbefatter bemanningsselskapene, har større innslag av arbeidsinnvandrere fra Øst-Europa enn andre næringer.

Spørsmålene fra Fafo berører også ansettelsesformer og rekrutteringsstrategier.

240611 roa forside presentasjonLast ned presentasjonen for å se alle spørsmål og funn: «Hvordan er utviklingen i behovet for arbeidskraft? NHOs medlemsundersøkelse» Rolf K. Andersen, Fafo-forsker, Fafokonferansen 2024.

 
Nyhet