Skip to main content
 

Arbeidsinnvandring er nødvendig for å sikre nok arbeidskraft

10. juni 2024

En befolkningsundersøkelse gjennomført av Respons Analyse for Fafo viser at 6 av 10 mener at arbeidsinnvandring er nødvendig for å sikre nok arbeidskraft i Norge. Det er i liten grad bekymring for at arbeidsinnvandrere kan presse svake grupper ut av arbeidslivet eller gjøre det vanskeligere for norsk ungdom å få seg jobb.

Siden EU-utvidelsen i 2004 har Norge hatt den største innvandringsbølgen noensinne. Om lag 200 000 arbeidstakere fra land i Sentral- og Øst-Europa jobber her i landet. Dette har ikke ført til negative holdninger i befolkningen. Tvert imot svarer over halvparten (55 prosent) at arbeidsinnvandrere er flinke fagfolk. Det er også 1 av 3 som mener at arbeidsinnvandringen sikrer bosetting i distrikts-Norge.

– Vi stilte de samme spørsmålene i 2019, og det er kun små forskyvninger i svarene. De positive holdningene til arbeidsinnvandrerne har derfor holdt stand de siste fem årene, sier seniorforsker Anne Mette Ødegård i Fafo.

Nyhet