Skip to main content
 

Arbeids- og sosialkomiteen sa nei til Rødts forslag om innleieforbud fra bemanningsbransjen

14. desember 2021

Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget har behandlet representantforslag fra Rødt som inneholder forslag som omhandler flere temaer knyttet til innleie, midlertidig ansettelser og omgåing av arbeidsgiveransvar. Forslaget vedtas ikke.

Rødt sine stortingsrepresentanter Mímir Kristjánsson, Seher Aydar, Hege Bae Nyholt, Tobias Drevland Lund og Sofie Marhaug foreslår flere tiltak på innleieområdet, blant annet et forskriftsfestet straksforbud mot innleie fra bemanningsforetak på byggeplasser i konkrete fylker, og et lovforbod mot innleie fra bemanningsforetak.

Komiteen ba i brev av 21. oktober 2021 om statsrådens vurdering av forslaget. I svarbrev av 2. november 2021 skriver arbeids- og sosialminister Hadia Tajik svarer blant annet:

Eg deler representantane si uro for utviklinga rundt innleige. Eg ønsker å stramme inn på bruken av innleigd arbeidskraft. Departementet er derfor no i gang med eit regelverksarbeid for å avgrense bemanningsbransjens omfang og rolle. For å få til dette, kan ein nytte ulike tiltak. Dette må høyrast på vanleg måte.

Som ledd i komiteens behandling av representantforslaget ble det 18. november 2021 gjennomført høring i saken der partene i arbeidslivet deltok. Se opptak fra høringen.

Les: Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om representantforslag om å forby bemanningsbransjen, fjerne den generelle adgangen til midlertidige ansettelser og skjerpe arbeidstakerbegrepet og arbeidsgiveransvaret (Stortinget, 14.12.21)

 
Nyhet