Skip to main content
 

Fair Play Bygg om innleieforbud: – Bemanningsbransjen hindrer kompetanseutvikling

02. mars 2022

– Det største problemet med bemanningsbransjen er at den låser folk i stilling som ufaglærte, mener Lars Mamen i Fair Play Bygg Oslo og omegn. – Et innleieforbud vil nok ikke løse a-krim med et håndslag.

Fair Play Bygg har medlemmer både på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden. De ulike partene i organisasjonen har ulike meninger om forslaget om å forby innleie fra bemanningsfirmaer til byggenæringen i Oslo, Viken og tidligere Vestfold.

– Vi har derfor valgt å ikke uttale oss om dette forslaget. Vi må respektere at aktørene har ulike interesser og overlater derfor til de ulike partene å diskutere dette, sier daglig leder Lars Mamen i Fair Play Bygg Oslo og omegn.

Det finnes bemanningsforetak som er arbeidskriminelle, men ut fra 2021-statistikken er de ikke overrepresentert.

– Det er en forholdsvis lav prosent, bare fire prosent av a-krimvarslene vi har sendt inn, som kommer fra denne bransjen i 2021, sier Mamen.

Det han imidlertid ser som et problem med bemanningsbransjen, er at den på en måte låser folk inne i en stilling som ufaglærte. Det henger sammen med prispolitikken; det er mye dyrere å leie ut en faglært enn en ufaglært.

– Noen av bedriftene som er kundene til bemanningsbyråene, omgår prinsippet om likelønn ved å opprette fiktive lønnskategorier, som egentlig bare er for ufaglærte innleide arbeidstakere.

Ettersom det er dyrere å leie ut faglærte, hindrer bemanningsbyråene kompetanseutvikling, mener Mamen.

– Mange ansatte i bemanningsbransjen går på minstelønn, så de blir låst inne i lav lønn og uten fagbrev, ettersom det ikke investeres i kompetanseløft i denne bransjen. Det er et problem.

Les hele saken: – Bemanningsbransjen hindrer kompetanseutvikling (Blikkenslagere, 02.03.22)

 
Nyhet