Skip to main content
 

Kronikk: – Når innleiekartet stemmer dårlig med terrenget

17. januar 2022

– Arbeidsminister Hadia Tajik varsler kraftige innstramminger i bemanningsmarkedet. Vi erkjenner alle at innleiebransjen har sine sorte får. Men vi opplever en bransje som har kommet langt i å etablere gode prosesser og ryddighet rundt innleie av arbeidskraft, skriver Torkil Skancke Hansen, adm.dir i Assemblin AS, aktør i norsk byggebransje.

Utdrag fra kronikken:

Med 800 faste medarbeidere, er Assemblin AS et firma som er fundamentert på egne ansatte. Til tross for alle gode ambisjoner og klokketro på egne, fast ansatte medarbeidere, opplever vi at det er permanent for lite folk til å utføre jobbene vi får tilgang til.

Hvem skal skaffe oss arbeidskraften vi trenger?

Vi skal ikke påta oss å tale innleieselskapenes sak – det klarer de utmerket selv. Men som kunde og oppdragsgiver, gjør vi oss selvfølgelig noen refleksjoner når deler av arbeidslivet og det politiske miljøet hamrer løs på en bransje som har tilført Norge sårt tiltrengt arbeidskraft i mange år.

Som entreprenørbedrift har vi verken kompetanse eller ressurser til selv å hente arbeidskraften vi trenger, om den så måtte finnes i Polen, Tyskland, Litauen eller Sverige. Vi er avhengige av rekrutteringsselskapenes kunnskap og innsats for å tilføre oss de ressursene vi trenger. Og Norge er avhengig av jobben de gjør for å sikre at vi kan bygge skolene, sløye torsken, ta opp potetene og stelle de eldre.

Er det mulig å opprettholde en sunn, nødvendig og etisk innleieaktivitet, samtidig som en sørger for at alle – uansett bakgrunn, opphav og ansettelsesforhold, blir behandlet likeverdig? Vi mener definitivt ja.

Les hele kronikken: Når innleiekartet stemmer dårlig med terrenget

 

 
Nyhet