Skip to main content
 

NHO: – Ikke mulig å dekke alle midlertidige behov for arbeidskraft med kun faste ansettelser

26. oktober 2022

Regjeringens forslag til innstramminger i innleieregelverket, som skal behandles i Stortinget i høst, vil gripe direkte inn i bedriftenes drift. Bedrifter er avhengig av å kunne dekke midlertidige arbeidskraftbehov. Innleie er en praktisk og gjennomregulert løsning for å dekke dette behovet, mener NHO.

– Norge har et godt arbeidsliv – kanskje verdens beste. Vi har gode og trygge arbeidsforhold, lav og stabil andel innleie, og et regelverk som gir et sterkt vern av arbeidstagerne. Faste ansettelser skal være, og er, hovedregelen i norsk arbeidsliv. Det er ikke mulig å dekke alle midlertidige behov for arbeidskraft med kun faste ansettelser, sier direktør for arbeidsliv i NHO, Nina Melsom.

– Det er oppsiktsvekkende at regjeringen mener midlertidige ansettelser, og permitteringer eller stadige opp- og nedbemanninger av den faste arbeidsstyrken, er bedre enn innleie for å håndtere variasjon i oppdragsmengde, sier Melsom.

Les hele saken: Regjeringen bryter utredningsinstruksen for å oppnå et politisk mål i innleiespørsmålet (NHO, 26.10.22)

 
Nyhet