Skip to main content
 

Opptak fra 12. oktober, Fafo-seminar om inn- og utleie av arbeidskraft

12. oktober 2021

Hvor mange arbeidstakere leies ut fra norske og utenlandske bemanningsforetak og hvordan har utviklingen vært over tid? Hvilke bransjer bruker mest innleie? Og har vi nok informasjon til å tallfeste fenomenet inn- og utleie av arbeidskraft? På seminaret ble tall fra et nytt Fafo-notat presentert og diskutert. Nedenfor er lenker til presentasjon på seminaret, nytt notat og opptak av sendingen.

Notatlansering med panelsamtaler om innleie i bygg og industri

Fafo har gransket hvordan størrelsen på bemanningsbransjen kan måles. På lanseringsseminaret presenterte Fafo-forsker Kristine Nergaard oppdaterte tall for omfanget av inn- og utleie av arbeidskraft. Presentasjonen kan lastes ned fra seminarets nettside.

Organisasjonene som har initiert undersøkelsen var invitert til å kommentere tallene.

Byggebransjen og deler av industrien skiller seg ut ved å bruke mye innleid arbeidskraft. Vi hadde derfor invitert arbeidsgiver- og arbeidstakersiden fra disse bransjene til å diskutere hva som kjennetegner situasjonen deres bransjer.

Se opptak av seminaret på Fafo-tv.

10354Det nye Fafo-notatet Omfanget av inn- og utleie i norsk arbeidsliv. Målemetoder og datakilder er forfattet av Kristine Nergaard.  Les om, og last fritt ned, nettversjon av rapporten.


Prosjektet er utført på oppdrag fra Fellesforbundet og NHO Service og Handel.

 

 
Nyhet

Mer om tema