Skip to main content
 

– Innleie av arbeidskraft er omstridt og har stor politisk interess. Fakta er viktig

14. oktober 2021

Fafo har gransket hvordan størrelsen på bemanningsbransjen kan måles, og fremskaffet oppdaterte tall for omfanget av innleie fra bemanningsforetak.

– Hvorfor se på målemetoder og omfang? Kristine Nergaard startet med et retorisk spørsmål da hun presenterte det nye Fafo-notatet om inn- og utleie av arbeidskraft.

Hun besvarte spørsmålet slik:

– Det er en særegen tilknytningsform med egne reguleringer. Det er en bransje og et regelverk som har endret seg mye siden dereguleringen i etterkant av av Blaalid-utvalget i 2000.

– Det er en omstridt bransje med stor politisk interesse - vi har sett det i valgkampen, det har vært diskutert på Dagsrevyen og det har helt sikkert vært et tema på forhandlingene om en ny regjeringsplattform. Og det er viktig å ha faktaene.

– Det er krevende å måle i arbeidsmarkedsstatistikken, fordi bransjen har
høy turnover, mange unge, mange på korttidsopphold – og det er vanskelig å fange opp disse i en ordinær spørreundersøkelse.

Se opptak av seminaret med Nergaards presentasjon (Fafo-tv)10354

Nedenfor er nyhetssaker om det nye Fafo-notatet.

Enige om fakta om innleie i Norge

anne cecilie kaltenborn2017steinar krogstad 2020– Det er viktig at vi med denne rapporten får et faktagrunnlag om bemanningsbransjen som vi kan være enige om, sa Anne-Cecilie Kaltenborn da Fafo tirsdag la frem rapporten «Omfanget av inn- og utleie i norsk arbeidsliv». Den er laget på oppdrag fra Fellesforbundet og NHO Service og Handel. Les hele saken (NHO Service og Handel, 13.10.21)

Nytt notat fra Fafo: Omfanget av inn- og utleie i norsk arbeidsliv

carla a m botten verbovenknut e sundeknut oygardCarla Botten-Verboven og Knut E. Sunde fra Norsk Industri deltok på presentasjonen av Fafo-notatet 12. oktober. I panelsamtale med Knut Øygard fra Fellesforbundet diskuterte de blant annet innleie i industrien sammenlignet med i byggenæringen, utviklingen i omfanget av innleie og hvordan man ser for seg at den nye regjeringsplattformen vil se ut på dette området. Les hele saken (Norsk Industri, 13.10.21)

 
Nyhet

Mer om tema