Skip to main content
 

Ny ISF-rapport: Økende bruk av utsetting og innleie i norske bedrifter

28. januar 2022

Bruken av underentreprenører og innleid arbeidskraft i norske foretak har gått opp siden 2005, viser en fersk rapport fra Institutt for samfunnsforskning (ISF). Går vi mot et mer fragmentert norsk arbeidsliv?

– Analysene våre viser blant annet at det å bruke underentreprenører og innleid arbeidskraft til å sette ut arbeid har interessante sammenhenger med bedriftenes lønnsomhet og lønnsforskjellene mellom ulike typer arbeidere, forteller Marte Strøm, forsker ved Institutt for samfunnsforskning (ISF).

Forskerne finner at innleie/underentreprise henger positivt sammen med lønnsomhet og størrelse. Foretak med høye(re) andeler innleie/underentreprise har høyere driftsmarginer, driftsinntekter og markedsandeler. Dette gjelder også innad i foretaket: Mer innleie/underentreprise er assosiert med høyere lønnsomhet og vekst.

Forskerne ser indikasjoner på at vekst i foretak med mye innleie/underentreprise gjennomføres ved hjelp av nettopp økt innleie/underentreprise og ikke samtidig økte egne direkte ansettelser.

Klikk her for å lese hele rapporten Utsetting og atypisk arbeid i foretak.

Les også forskernes kronikk i Dagens Næringsliv (06.12.21): Økt ulikhet mellom bedrifter – og mellom grupper av arbeidstakere
 

 
Nyhet