Skip to main content
Fersk rapport fra Lavlønnsutvalget

Norsk lønnsdannelse begrenser lavlønn


Lavlønnsutvalget leverte 17. juni sin rapport til arbeids- og inkluderingsministeren. Utvalget ble bedt om å kartlegge omfang og utvikling av lavlønn i Norge. Utvalgets rapport viser at det norske arbeidslivet har et høyere nivå på de laveste lønningene, og mindre lønnsforskjeller enn de fleste andre land.

Nytt Fafo-notat: Arbeidsmigrasjon i usikre tider

Last ned Fafo-notatet: Arbeidsmigrasjon i usikre tider


I år er det 20 år siden EU-utvidelsen mot øst. I dette notatet har vi samlet oppdatert kunnskap om arbeidsmigrasjon til Norge og i EU/EØS siden EU-utvidelsene i 2004 og 2007.

Ny Fafo-rapport om fagorganisering av arbeidsinnvandrere

Les om og last ned Fafo-rapporten: Fagorganisering av arbeidsinnvandrere: tid, tillit og trygghet


Tall fra tidligere Fafo-rapporter har vist at organisasjonsgraden blant arbeidsinnvandrere fra land i Sentral- og Øst-Europa er på kun 23 prosent, sammenliknet med omtrent 50 prosent av den totale arbeidsstyrken. I denne rapporten går forskerne bak tallene for å få bedre forklaringer om hvorfor organisasjonsgraden blant arbeidsinnvandrere er lav, og hvilke erfaringer tillitsvalgte og organisasjonsarbeidere har gjort seg i arbeidet med å få flere fagorganisert.

Ny Fafo-rapport om hverdagsliv og integrering

Les sammendrag og last ned rapporten


Hvordan opplever personer med innvandrerbakgrunn selv sin deltakelse og tilhørighet i det norske samfunnet? Fafo har gjennomført en stor undersøkelse om hverdagsliv og integrering i Norge. Et funn er at innvandrere fra de nye EU-landene i øst opplever en del diskriminering, først og fremst i arbeidslivet.

Forslag til ny anskaffelseslov: Nye forslag om krav til sikkerhet og beredskap i offentlige anskaffelser

Les hele pressemeldingen: Nye forslag om krav til sikkerhet og beredskap i offentlige anskaffelser


Næringsminister Cecilie Myrseth fikk 16. mai overlevert siste utredning fra utvalgsleder Halvard Haukeland Fredriksen. Utvalget foreslår blant annet hvordan offentlige oppdragsgivere kan legge til rette for lokale leverandører, og ivareta sikkerhet og beredskap.

Rekordmange henvendelser fra utenlandske arbeidstakere

Last ned: SUA årsrapport 2023


Arbeidstilsynets flerspråklige medarbeidere på SUA har besvart over 1200 henvendelser gjennom et eget kontaktskjema på flere språk på arbeidstilsynet.no. Dette er nytt tilbud fra 2023, skriver Servicesenter for utenlandske arbeidstakere (SUA) i sin årsrapport for 2023. I tillegg har Arbeidstilsynets veiledere på servicesentrene registrert 1 774 henvendelser

Kronikk: – Språk er selve universalnøkkelen

Les hele kronikken her: – Språknøkkelen


– Det har gått tjue år siden EU-utvidelsen. Nå er det på tide å gjøre noe med integreringen, skriver Anne Mette Ødegård, seniorforsker i Fafo i en kronikk i Klassekampen, 30. april.

To av tre arbeidsinnvandrere organiserer seg ikke

To av tre arbeidsinnvandrere dropper å organisere seg


Bare 32 prosent av arbeidsinnvandrerne i Norge er medlem i en fagforening, viser Fafo-notatet «organisasjonsgrad blant innvandrere 2021». Dette er mye lavere enn for befolkningen for øvrig, da rundt 50 prosent av arbeidstakerne i Norge er med i en fagforening.

Årsrapport for 2023: – Utvikling av IKT-støtte er viktig for å videreutvikle det tverretatnlig a-krimsamarbeidet

Årsrapport for 2023: – Utvikling av IKT-støtte er viktig for å videreutvikle det tverretatnlig a-krimsamarbeidet


– Nå legger vi ut vår felles årsrapport og den viser at når etatene går sammen og benytter sine virkemidler og sanksjoner i fellesskap, gir dette konkrete resultater, sier leder for styringsgruppen for det tverretatlige samarbeidet, Ole Johan Heir, direktør i NAV Kontroll.

Fekk utgreiing om erfaringane med EØS

Fekk utgreiing om erfaringane med EØS


Regjeringa utnemnde i mai 2022 eit utval som fekk i oppdrag å vurdere erfaringane frå EØS-avtalen og andre avtalar Noreg har hatt med EU dei siste ti åra. I dag blei EØS-utgreiinga, i form av ei offentleg utgreiing (NOU) overlevert til utanriksminister Espen Barth Eide.

Nytt Fafo-notat om organisasjonsgrad blant innvandrere

Organisasjonsgrad blant innvandrere 2021


– Bare 23 prosent av bosatte arbeidsinnvandrerne fra EU-landene i Sentral- og Øst-Europa er fagorganisert. Selv om andelen fagorganiserte er lav i denne gruppa, er det likevel slik at når arbeidsinnvandrerne ansettes i virksomheter med tariffavtale og mange organiserte, så er det gode sjanser for at de også organiserer seg, skriver Fafo-forskerne Kristine Nergaard og Anne Mette Ødegård.

Ny rapport: Evaluering av samarbeidet mellom arbeidstilsynene i Norge og Litauen

Evaluering av samarbeidet mellom arbeidstilsynene i Norge og Litauen


På oppdrag fra arbeidstilsynene i Litauen og Norge har Samfunnsøkonomisk analyse (SØA) og Fafo evaluert måloppnåelsen i det bilaterale samarbeidet mellom de to arbeidstilsynene i perioden 2019–2024. Det viktigste resultatet fra prosjektet har vært etableringen av en pilot for et nytt a-krimsenter i Vilnius, inspirert av modellen for a-krimsentrene i Norge.