Skip to main content

Seminarnyheter

Fafo Østforum webinar 12. desember: Statistikk over arbeidsinnvandringen til Norge 2023

Mer informasjon


Norge trenger arbeidskraft, men det gjør også store deler av EU. Blir vi utkonkurrert på grunn av lav kronekurs eller kommer fortsatt arbeidsinnvandrere til Norge? Christoffer Berge fra Statistisk sentralbyrå (SSB) har svarene. Webinaret direktesendes og seerne kan sende inn spørsmål via sms.

Opptak av Fafo Østforum seminar 30. november: Forbudet mot lønnstyveri – et slag i lufta?

Program og mer informasjon


I 2022 kom det nye bestemmelser om lønnstyveri i straffeloven. De ble møtt med både forventning og skepsis. Økokrim var blant dem som fryktet at bestemmelsene kunne bli et slag i lufta. Jussbuss har omtalt dem som «kriminalisering uten konsekvenser». Den første dommen kom i høst. På dette seminaret spurte vi: Hva er erfaringene med bestemmelsen? Hva kan gjøre forbudet mot lønnstyveri mer effektivt?

22. november, Anbud365-webinar: Dette kan bli de nye anskaffelsesreglene

Anbud365-webinar: Dette kan bli de nye anskaffelsesreglene


Den første delutredning fra Anskaffelsesutvalget ble presentert 10. november. Utrendningen kan legge viktige føringer på fremtidige anskaffelser. På et Anbud365-webinar 22. november går partnerne Anders Thue og Espen Bakken – begge Simonsen Vogt Wiig – gjennom utredningens hovedtrekk.

28. november, DFØ-seminar: Presentasjon av anskaffelsesutvalgets rapport

Program og påmelding for DFØs frokostmøte


DFØ inviterer til frokostmøte på Scandic Ørnen i Bergen der Anskaffelsesutvalget leder professor Halvard Haukeland Fredriksen presenterer de viktigste endringene utvalget foreslår.

16. november: Seriøsitetskonferansen 2023

Program og påmelding for Seriøsitetskonferansen 2023


Lønner det seg å være kriminell i arbeidslivet? Det er tittelen på Seriøsitetskonferansen 2023 som arrangeres av Fair Play Agder og Samarbeid mot svart økonomi (SMSØ).

14. november, boklansering: Lar vi EU-EØS bestemme mer enn nødvendig i Norge?

Boklansering: Lar vi EU-EØS bestemme mer enn nødvendig i Norge?


Hvordan har det seg at EØS ved viktige anledninger er brukt til å begrense norsk innsats for seriøst arbeidsliv? Tidligere sjeføkonom i LO, Stein Reegård, lanserer sin nyeste bok om handlingsrom for arbeidsliv og velferdspolitikk i EØS-avtalen.

Tre konferanser om offentlige anskaffelser i oktober

Offentlige anskaffelser: Stort og smått 20. oktober


Anskaffelsesverdenen byr på en rik, men konsentrert konferansehøst. To holdes i Oslo og en i Bergen. Nå er det kun noen dager til den korte, men intensive høstkonferanse-sesongen for anskaffelses-engasjerte er i gang. 

Opptak fra Fafo Østforum webinar 27. september: Hvilke utfordringer skaper nye regler for innleie av arbeidskraft?

Webinarprogram og lenker til relevante publikasjoner og nyheter


I april ble det innført innstramninger i regelverket for innleie av arbeidskraft fra bemanningsbedrifter. Fafo har, i samarbeid med Samfunnsøkonomisk analyse (SØA), fått i oppdrag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet å undersøke konsekvensene av endringene. Under dette webinaret presenterte Fafo-forskerne Kristine Nergaard, Kristin Alsos og Rolf K. Andersen de første funnene fra forskningen.

20.–21. november: KS Anskaffelsesseminar 2023

Program, semianravgift og påmelding


Dette juridiske fagseminaret gir en oppdatering på hva som har skedd i faget offentlige anskaffelser det siste året. Seminaret gjennomføres på Thon Hotel Arena, Lillestrøm. Påmeldingsfristen er 4 oktober.

27. september, Anbud365-seminar: Innsynsretten i en anskaffelsesprosess

Program og lenke til påmelding


Wikborg Rein åpner dørene for et nytt, gratis Anbud365-seminar – denne gang med et av anskaffelsesmiljøets aller mest omdiskuterte tema: Innsynsretten. Det er partner Torje Sunde og senioradvokat Malene Reinertsen som griper fatt i temaet.

Tre anskaffelseskonferanser i oktober

Offentlige anskaffelser: Stort og smått 4. august


Anskaffelsesverdenen byr på en rik, men konsentrert konferansehøst. To holdes i Oslo og en i Bergen.

Fafo Østforum relevante arrangementer på Arendalsuka 2023

Lønnsforskjeller mellom arbeidsinnvandrere og norskfødte. Hvordan hindre utnyttelse i arbeidslivet mer effektivt? Nye verktøy i kampen mot a-krim. Begrensninger på innleie av arbeidskraft – favorisering av de store bedriftene? Hvordan rekruttere internasjonal høykompetent arbeidskraft til Norge? Norges handlingsrom under EØS-avtalen. Kommunenes arbeid med offentlige anskaffelser.

Ovennevnte står på programmet under Arendalsuka. nedenfor er mer informasjon og lenker til program. Tips oss gjerne dersom du vet om flere Østforum-relevante arrangementer.