Skip to main content
 

Ny rapport: Få offentlige byggherrer kontrollerer om innleie er lovlig

03. februar 2022

En rapport fra Proba Samfunnsanalyse viser at få offentlige byggherrer kontrollerer at bruken av innleie fra bemanningsforetak ligger innenfor regelverket. Et unntak er Statsbygg, som gjennomførte egne kontroller på sine prosjekter og fant at bare halvparten av entreprenørene kunne dokumentere at innleien var lovlig.

proba samfunnsanalyse rapport 2022 02Proba Samfunnsanalyse har på oppdrag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet i perioden oktober-desember 2021 kartlagt hvordan offentlige byggherrer følger opp bruken av innleie fra bemanningsforetak på sine prosjekter. Rapporten viser at de fleste offentlige byggherrer stiller seriøsitetskrav i kontraktene, men kun en mindre andel stiller spesifikke krav knyttet til bruken av innleie fra bemanningsforetak. Vanligvis kontrollerer ikke byggherrene om deres entreprenører benytter innleie på en måte som ligger innenfor regelverket. Rapporten tyder på at prosjektledere hos byggherrene har lite oppmerksomhet rettet mot dette.

Les hele saken: Få offentlige byggherrer kontrollerer om innleie er lovlig (Arbeids- og inkluderingsdepartementet, 03.02.22)

 
Nyhet