Skip to main content
 

Debatt om innleieforbud: Innstrammingene i bygg- og anleggsbransjen: Ikke gjennomtenkt og ikke gjennomførbart

26. mars 2022

– Det er enormt stor underdekning av håndverkere. Utenlandsk arbeidskraft har vært og er nødvendig for Norge for at hjulene skal gå rundt, og det er ingen som står «klare» for å ta over jobbene til de som er innleide i dag, skriver Karina Krane, adm.dir i NESO.

NESO er et samarbeidsselskap for entreprenørbedrifter over hele Nord-Norge inkludert Trøndelag. Utdrag fra innlegget:

Som et alternativ til innleie fra byråer, foreslås det å leie arbeidskraft fra andre entreprenører (produksjonsbedrifter). Utfordringen er selvsagt at de fleste entreprenører i Nord-Norge mangler håndverkere – de har ikke noen å leie ut.

Alternativene til innleie er verken gjennomtenkte eller gjennomførbare, og de vil gjøre det lettere å drive useriøst.

NESO mener det skinner igjennom lovforslaget at Regjeringen mener hovedproblemet er knyttet til utenlandske arbeidstakere. Dette er utenlandske arbeidstakere generelt, enten de er innleid fra bemanningsfirmaer eller ikke.

Utenlandske arbeidstakere fra Øst-Europa er hovedandelen blant de som leies ut. Disse arbeidstakerne er en viktig og god ressurs. Ikke minst er dette gode arbeidstakere.

Dersom innleie forbys, kan man få utenlandske bedrifter som opererer som UE eller hoved/totalentreprenører. Slike firmaer vil ha større muligheter til å gi dårligere lønns- og arbeidsvilkår.

Les hele innlegget: Innstrammingene i bygg- og anleggsbransjen: Ikke gjennomtenkt og ikke gjennomførbart  (Trønderdebatt, 26.03.22)

 
Nyhet