Her er noen sentrale områder for Fafo Østforum som vi har laget egne temasider om.

Korona corona covid CB43926637

Koronasituasjonen

Tiltakene mot smitte har ført til en rekke endringer for arbeidsinnvandringen til Norge, både når det gjelder praktiske og juridiske spørsmål.

Allmenngjøring og minstelønn

Allmenngjøring og minstelønn

Allmenngjøring betyr at deler av en landsomfattende tariffavtale gjøres gjeldende for alle som omfattes av denne avtalen. Lønn og arbeidsvilkår i avtalen blir dermed «ufravikelige minstevilkår». Det er tatt til orde for å innføre lovfestet minstelønn som et alternativ til allmenngjøring.

Bransjekunnskap

Bransjekunnskap

Bygg og anlegg, renhold, skipsverft, landbruk, transport, fiskeindustri og hotell & restaurant er bransjer som får oppmerksomhet i forbindelse med bruk av arbeidsinnvandrere og utenlandske virksomheter. En betydelig del av arbeidsinnvandringen til Norge etter 2004 har også skjedd via bemanningsbedrifter.

Her har vi samlet noe av kunnskapen som er utarbeidet de senere årene om de nevnte seks bransjene.

Offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser

Hvordan kan det offentlige bidra til likeverdig konkurranse og ryddige arbeidsforhold i et stadig åpnere marked? Det åpenbare svaret er å stille krav til de som leverer varer og tjenester til staten, kommunene og offentlige foretak. Offentlige innkjøp økte fra 523 milliarder kroner i 2017 til 597 milliarder kroner i 2019.

Rettsavgjørelser

Rettsavgjørelser

Noen ganger testes nasjonale arbeidslivsreguleringer opp mot til den frie flyten i EUs indre marked. Her ser vi på noen sentrale rettsavgjørelser. Laval- og Rüffert-dommene er kanskje er de mest kjente. Her hjemme er det den såkalte verftssaken som har vakt størst oppmerksomhet.

Sosial dumping og arbeidslivskriminalitet

Sosial dumping og arbeidslivskriminalitet

Lav lønn, dårlige HMS-forhold og lange arbeidsdager er sentrale stikkord for sosial dumping. Ofte henger dårlige lønns- og arbeidsvilkår sammen med svart arbeid og organisert kriminialitet.

Statistikk

Statistikk

Polen og Litauen topper statistikken over arbeidsinnvandrere fra Øst- og Sentral-Europa. Statistisk sentralbyrå (SSB) og Utlendingsdirektoratet (UDI) er viktige kilder for å følge omfanget av arbeidsinnvandringen.

Arkiverte temasider

Nedenfor ser du oversikt over Fafo Østforums arkiverte temasider. NB! Arkiverte blir sider ikke aktivt vedlikeholdt. Enkelte lenker kan være deaktivert.

Bulgaria og Romania 

Finanskrisens virkninger i de nye EU-landene

Overgangsordningene

Tjenestedirektivet 


Hvor vi er

Besøksadresse: Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten

Copyright © 2021 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie