Statistikk

Polen og Litauen topper statistikken over arbeidsinnvandrere fra Øst- og Sentral-Europa. Statistisk sentralbyrå (SSB) og Utlendingsdirektoratet (UDI) er viktige kilder for å følge omfanget av arbeidsinnvandringen.

Sist oppdatert: 16. mai 2023

Folketall: Passerte 5,5 millioner 1. kvartal 2023

Ved slutten av 1. kvartal 2023 var folketallet i Norge 5 504 329. I 1. kvartal økte befolkningen med 15 300 personer – den største oppgangen i et førstekvartal siden 2012. Økningen skyldes blant annet tilvektsten av ukrainske statsborgere.

Nettoinnvandringen, altså innvandringer minus utvandringer, var den høyeste i et førstekvartal siden SSB begynte å publisere slike tall i 1997. 20 900 innvandringer og 6 300 utvandringer gav en nettoinnvandring på 14 600.

Av de 20 900 som flyttet til Norge i 1. kvartal var 7 700 ukrainske statsborgere og 1 800 polske statsborgere.

2022

Ved inngangen til 2023 var folketallet i Norge 5 489 000 personer. Folkeveksten endte på 63 700 i 2022, og har ikke vært høyere siden 2012.

Hovedårsaken er økt innvandring som en følge av krigen i Ukraina. Det innvandret 32 600 ukrainske statsborgere i 2022. Ved utgangen av året bodde det 35 400 ukrainske statsborgere i Norge.

I 2022 innvandret totalt 90 465 personer til Norge, og 32 360 personer flyttet ut av landet. Det vil si en nettoinnvandring på 58 105.

Fødselstall: Etter et lite oppsving i 2021, gikk fødselstallet kraftig ned i 2022. Det ble født 51 500 barn i Norge i 2022, som er 4 500 færre enn i 2021, og det laveste siden 1985.

Se oppdatert statistikk om: Befolkning – kvartalvis (SSB, 16.05.23)

Neste oppdatering: 23.08.23

Svigninger i arbeidsinnvandring: Ifølge tall fra SSB økte folketallet med 531 600 personer fra 2004 til 2014. Den viktigste årsaken var den store innvandringen fra Øst-Europa etter utvidelsen av EU i 2004. Arbeidsinnvandringen skjøt virkelig fart fra 2006, og toppåret var 2011 da det kom nesten 27 000 ikke-nordiske arbeidsinnvandrere. Deretter fulgte år med mindre arbeidsinnvandring. Men i 2018 var det igjen økning i arbeidsinnvandring. Økningen fortsatte i 2019, for så å få en stor nedgang grunnet koronapandemi og innreiserestriksjoner.

Statistikk-kilder: SSB og UDI er viktige kilder for kunnskap om arbeidsinnvandrere. De lager statistikk befolkningsstørrelse, sysselsetting, arbeidsledighet og lønn. Klikker du på et av temaene nedenfor, kan du lese sammendrag av de ferskeste tallene innenfor valgte tema, og du finner lenke til selve statistikken.

Antall arbeidsinnvandrere

Sysselsetting og arbeidsledighet

Lønn – østeuropeiske arbeidsinnvandrere tjener mindre enn nordmenn

EØS-borgere må registrere seg

Tredjelandsborgere må søke arbeidstillatelse

Innvandring til Norge – tall, forskning og årsrapporter

Les mer om innvandrere og demografi, utdanning, valgdeltakelse, arbeid, levekår, boforhold


Besøk oss

Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Telefon: 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten


Copyright © 2023 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli | Programmering: Ørnulf Bratlie