Skip to main content
 

Rekordmange henvendelser fra utenlandske arbeidstakere

13. mai 2024

Arbeidstilsynets flerspråklige medarbeidere på SUA har besvart over 1200 henvendelser gjennom et eget kontaktskjema på flere språk på arbeidstilsynet.no. Dette er nytt tilbud fra 2023, skriver Servicesenter for utenlandske arbeidstakere (SUA) i sin årsrapport for 2023. I tillegg har Arbeidstilsynets veiledere på servicesentrene registrert 1 774 henvendelser

Krigen i Ukraina gjør at det fortsatt er behov for omdisponering av ressurser i utlendingsforvaltningen. Dette påvirker også SUA-samarbeidet, men UDI har iverksatt flere tiltak for å ivareta SUAs brukergruppe, skriver SUA i sin årsrapport for 2023.

Utdrag fra årsrapporten for 2023:

  • Det ble gitt totalt 14 957 oppholdstillatelser (i 2022: 14 273) og foretatt 15949 EØS-registreringer (i 2002: 16 623).
  • Det ble behandlet totalt 21 816 søknader om skattekort (i 2022: 16 772), 11 284 innflyttingsmeldinger (i 2022: 9 593) og tildelt 10 631 d-nummer (i 2022: 8 837).
  • Arbeidstilsynets veiledere på servicesentrene registrerte 1 774 henvendelser (i 2022: 1 085). Hver tredje henvendelse kom fra polske arbeidsinnvandrere, fulgt av rumenere og litauere. Arbeidstilsynets flerspråklige medarbeidere på SUA har i tillegg besvart over 1200 henvendelser gjennom et eget kontaktskjema på flere språk på arbeidstilsynet.no. Dette er nytt tilbud fra 2023.
  • Samarbeid og videreutvikling av SUA: Det har blant annet blitt opprettet ressursteam for hver etat med samarbeid på tvers av sentrene for å dele erfaringer og praksis for å sikre at sentrene er godt koordinerte.

På Servicesenter for utenlandske arbeidstakere (SUA) samarbeider Arbeidstilsynet, politiet, Skatteetaten og Utlendingsdirektoratet (UDI) om å gi veiledning og rask søknadsbehandling til utlendinger som kommer til Norge for å jobbe. Det er per i dag fem sentre. Disse er lokalisert i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim og Kirkenes. I årsrapporten presenteres tall for hvert av sentrene.

Hensikten med SUA er å legge til rette for at utenlandske arbeidstakere skal komme raskt i lovlig arbeid i Norge. Etatene på SUA skal
behandle saker raskt, og tilbyr veiledning på flere språk. Målet er at utenlandske arbeidstakere, deres familiemedlemmer og arbeidsgivere, skal kunne ordne alt de trenger for å arbeide i Norge på ett sted.

Nyhet