Skip to main content
 

Manglende lønn og feriepenger: Utenlandske arbeidere henvender seg til SUA

17. mars 2023

Året 2022 har vært et mer normalt år for SUA sammenlignet med året før da pandemien påvirket tilstedeværelse og tilgjengelighet for alle etatene i SUA-samarbeidet, skriver Servicesenter for utenlandske arbeidstakere (SUA) i sin årsrapport for 2022. Etatene har likevel tatt med seg et etterslep. Krigen i Ukraina har også påvirket SUA. Politiet og UDI har flyttet ressurser for å håndtere de store ankomstene av ukrainske asylsøkere gjennom året.

Dermed har kapasiteten og tilgjengeligheten hos politiet på flere av sentrene blitt mindre, og antall brukere hos politiet har gått betydelig ned på noen av sentrene, spesielt i Bergen og i Stavanger. Saksbehandlingstiden i UDI har også blitt lenger som følge av disse prioriteringene.

Utdrag fra årsrapporten 2022:

  • Det ble gitt totalt 14 273 oppholdstillatelser og foretatt 16 623 EØS-registreringer.
  • Det ble behandlet totalt 16 772 søknader om skattekort, 9 593 innflyttingsmeldinger og tildelt 8 837 d-nummer.
  • Arbeidstilsynets veiledere på servicesentrene registrerte 1 085 henvendelser. De fleste av henvendelsene kom fra litauiske arbeidsinnvandrere, fulgt av polske og rumenske arbeidsinnvandrere. Manglende lønn og feriepenger topper statistikken, fulgt av spørsmål om arbeidsavtale, oppsigelse og arbeidstid.
  • SUA samarbeider tett med a-krimsentrene om tips for å avdekke useriøse arbeidsgivere og utnyttelse av utenlandske arbeidstakere.

På Servicesenter for utenlandske arbeidstakere (SUA) samarbeider Arbeidstilsynet, politiet, Skatteetaten og Utlendingsdirektoratet (UDI) om å gi veiledning og rask søknadsbehandling til utlendinger som kommer til Norge for å jobbe. Det er per i dag fem sentre. Disse er lokalisert i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim og Kirkenes. I årsrapporten presenteres tall for hvert av sentrene.

Nyhet