Skip to main content

SUA: Årsrapport 2022

SUA: Årsrapport 2022

Servicesenter for utenlandske arbeidstakere

På Servicesenter for utenlandske arbeidstakere (SUA) samarbeider Arbeidstilsynet, politiet, Skatteetaten og Utlendingsdirektoratet (UDI) om å gi veiledning og rask søknadsbehandling til utlendinger som kommer til Norge for å jobbe. Det er per i dag fem sentre. Disse er lokalisert i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim og Kirkenes. I årsrapporten presenteres tall for hvert av sentrene.

Publikasjonsår: 2023Relaterte nyheter

 • Relaterte publikasjoner

  SUA: Årsrapport 2021

  SUA: Årsrapport 2021

  Servicesenter for utenlandske arbeidstakere

  2022
  SUA: Årsrapport 2020

  SUA: Årsrapport 2020

  Servicesenter for utenlandske arbeidstakere

  2021
  SUA: Årsrapport 2019

  SUA: Årsrapport 2019

  Servicesenter for utenlandske arbeidstakere

  2020
  SUA: Årsrapport 2018

  SUA: Årsrapport 2018

  Servicesenter for utenlandske arbeidstakere

  2019
  SUA: Årsrapport 2017

  SUA: Årsrapport 2017

  Servicesenter for utenlandske arbeidstakere

  2018
  SUA: Årsrapport 2016

  SUA: Årsrapport 2016

  Servicesenter for utenlandske arbeidstakere

  2017