Fafo Østforums landrapporter

Fafo Østforums landrapporter inneholder nøkkeltall og kortfattet informasjon om 15 EU-land særlig relevant for Fafo Østforums tematikk. Rapportene har informasjon om andenes økonomi, næringsstruktur, arbeidsmarked og parter i arbeidslivet

Den store EU-utvidelsen var i 2004, og da ble 8 nye land medlem av unionen: Polen, Ungarn, Kypros, Estland, Latvia, Litauen, Tsjekkia, Slovakia, Slovenia og Malta. I 2007 ble Romania og Bulgaria medlemmer, og i 2013 Kroatia.

Etter finanskrisen i 2008 og den påfølgende eurokrisen inkluderte vi landrapporter om fire øvrige EU-land som ble særlig hardt rammet: Italia, Spania, Portugal og Hellas.

Besøk oss

Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Telefon: 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten


Copyright © 2023 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli | Programmering: Ørnulf Bratlie