Skip to main content

Bransjekunnskap

Bygg og anlegg, renhold, skipsverft, landbruk, transport, fiskeindustri og hotell & restaurant er bransjer som får oppmerksomhet i forbindelse med bruk av arbeidsinnvandrere og utenlandske virksomheter. En betydelig del av arbeidsinnvandringen til Norge etter 2004 har også skjedd via bemanningsbedrifter.

Her har vi samlet noe av kunnskapen som er utarbeidet de senere årene om de nevnte seks bransjene.

Sist oppdatert: 05. september 2022

I 2006, 2009 og 2017 gjennomførte Fafo undersøkelser blant bedrifter i bygg og anlegg, utvalgte industribransjer og hotell og restaurant om bruk og erfaring med østeuropeisk arbeidskraft. I 2006 var det 15 prosent av bedriftene som brukte eller hadde brukt østeuropeisk arbeidskraft. Andelen steg til 35 prosent i 2009. I løpet av disse tre årene var det blitt vanligere å bruke østeuropeisk arbeidskraft i industrien enn i bygg og anlegg. I 2017 var det 30 prosent av bedriftene som hadde benyttet arbeidskraft fra Øst-Europa.

Merk at andelen bedrifter som bruker, eller har brukt østeuropeisk arbeidskraft de siste 12 månedene, ikke sier noe om antall arbeidstakere. Det kan variere fra én ansatt til flere hundre arbeidstakere.

Fafo bedriftsundersøkelser fra 2006, 2009 og 2017 omfattet bygg og anlegg, utvalgte industribransjer og hotell og restaurant. Her finner du rapportene:

Innenfor renhold, uteliv, transport og bilpleie er det etablert treparts bransjeprogrammer.