Koronakrisen

I mars 2020 innførte Norge og verden radikale tiltak for å hindre smitte av koronaviruset (Covid-19). Lukking av grenser, krav om karantene og en bråstopp i drift og etterspørsel blant mange bedrifter medførte at arbeidsinnvandringen ble satt i en spesiell situasjon.

Her samler vi relevante kilder og alle nyheter fra åpne kilder som gjelder arbeidsinnvandring og koronakrisen.

 

Fauske: Lokalt smitteutbrudd knyttet til arbeidsinnvandrere (video)

Fauske kommune opplevde på kort tid 11 nye registrerte covid-19-tilfeller. Myndighetene knytter kilden til utbruddet til utenlandske arbeidsinnvandrere ved Finneid sveiseverksted. En stor gruppe nærkontaker er satt i karante. Kommunelegen er ikke bekymret for de øvrige lokale bedriftene med mange utenlandske arbeidstakere.

NRK Nordland, 14.09.20

Vietnamesiske arbeidere kommer seg ikke hjem

I sommer har flere hundre vietnamesiske sesongarbeidere jobbet på norske jorder, slik de har gjort i en årrekke. Da ruteflyene sluttet å gå på grunn av koronasmitten, gikk sju bønder gikk sammen om å chartre et fly. Utover sommeren begynte flyene igjen å gå, og bøndene håpet at dette skulle vare. Men Vietnam har innført et nytt innreiseforbud.

NRK Oslo og Viken, 09.09.20

– Avgjørende for norsk og nordisk eksport at det indre markedet gjenreises

Vareflyt og arbeidskraftmobilitet er viktige elementer ikke bare i norsk men også nordisk næringslivs gjenreisning etter krisen. NHO og de andre dominerende næringslivsorganisasjonene i Norden var samlet fredag og diskuterte blant annet hvilke felles grep nordiske land og EU må ta for å få fart på Europas økonomi så snart som mulig.

NHO, 01.09.20

Norske alpinanlegg er avhengige både av utenlandske turister og utenlandsk arbeidskraft

Alpinanleggene frykter konkurser hvis de utenlandske skituristene uteblir. I Trysil kommer 80 prosent av omsetningen fra utlendinger, mens i Hemsedal er tallet 50 prosent. Et annet problem kan bli mangelen på arbeidskraft. Uten sesongarbeidere fra utlandet stopper mange av anleggene nærmest opp. Flere har allerede søkt etter arbeidskraft, men de aner ikke hvor mange de kan ta inn.

NRK Oslo og Viken, 31.08.20

Digital veiledningstjeneste for innvandrere

Da Norge stengte ned 12. mars måtte også Caritas ressurssenter for innvandrere lukke sine dører i Oslo. Mange av Caritas’ brukere, særlig arbeidsinnvandrere, snakker lite eller ingen norsk. Kun få dager etter nedstengningen etablerte Caritas Norge en digital veiledningstjeneste bemannet med veiledere som snakker en rekke språk. Under pandemien har det vært mange spørsmål knyttet til permitteringsregelverk, dagpengesøknader og hjemreise/retur til Norge.

IMDi, 20.08.20

Karantenereglene for yrkessjåfører som krysser landegrensene er uendret

Yrkessjåfører som krysser landegrenser kan gis unntak fra karantene når de er på arbeid, og ved reise mellom hjem og arbeidssted. Dette er fortsatt regelen, og har hele tiden vært et unntak fra de vanlige karantenereglene. Skiftende klassifisering av ulike land med fargekoder, påvirker ikke ordningen for yrkessjåfører. 

Lastebil.no, 25.08.20

Offshoreverftene oppretter egne koronateststasjoner for utenlandske arbeidere

Denne morgenen skal 24 utenlandske gjestearbeidere ved Aibels offshoreverft i Haugesund testes for korona. Verftet har til enhver tid 300–500 gjestearbeidere i arbeid i Haugesund. Både Aker Solutions og Kværner har opprettet tilsvarende teststasjoner på sine offshoreverft i Egersund, Sandnessjøen og Stord. Norsk Industri mener den offentlige testkapasiteten burde vært bedre.

NRK Rogaland, 25.08.20

Rekordlav innvandring i 2. kvartal

I eit kvartal prega av tiltaka mot korona-pandemien vart det registrert 5 200 innvandringar til Noreg, viser nye tal frå befolkningsstatistikken. Til samanlikning vart det registrert i gjennomsnitt 12 600 innvandringar i kvart av dei fire føregåande kvartala. Talet på innvandringar er, til liks med folkeauken, det lågaste som har vorte registrert i SSB sin kvartalsstatistikk.

Fafo Østforum / SSB, 21.08.20

Over 14 prosent arbeidsledige blant innvandrere fra EU-land i Øst-Europa

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at den registrerte ledigheten blant innvandrere fra EU-land i Øst-Europa var 14,6 i 2. kvartal 2020, ergo en økning fra 1. kvartal 2020 da ledigheten for denne gruppen var 6,0 prosent. Tilsvarende tall for befolkningen eksklusive innvandrere var 4,9 prosent i 2. kvartal og 1,7 prosent i 1. kvartal. Mange av de registrerte ledige er permitterte personer som søker om dagpenger som følge av koronatiltakene.

SSB, 12.08.20

Frykter koronasmitte fra utenlandske sesongarbeiderne

Det er innhøsting av norske bær og grønnsaker, og Nils Kristen Sandtrøen (Ap) er bekymret for at importen av arbeidskraft kan føre til økt smittepress i Norge slik utenlandsreisene har gjort i det siste. Han ber mat- og landbruksministeren ta grep. Sandtrøen mener også på at norsk matproduksjon burde vært en større del av økonomien.

Dagbladet, 19.08.20

– Jeg er ikke overbevist om at ledige og permitterte arbeidsinnvandrere får det de har krav på

Fem måneder etter at Norge stengte, har Nav fortsatt ikke betalt dagpenger til alle permitterte. Det har tatt lengre tid for polske arbeidsinnvandrere enn andre å få penger fra Nav, ifølge en undersøkelse av Fellesforbundets medlemmer gjort i juni. Line Eldring, leder for samfunnspolitisk avdeling, er bekymret.

Klassekampen, 18.08.20

Nortura med nye tiltak: Koronatester alle vikarer fra utlandet

Nortura har behov for innleid arbeidskraft i forbindelse med småfesesongen, og i den forbindelse blir det innført strenge smitteverntiltak og testing av vikarer fra andre land.

Nortura, 17.08.20