Koronakrisen

I mars 2020 innførte Norge og verden radikale tiltak for å hindre smitte av koronaviruset (Covid-19). Lukking av grenser, krav om karantene og en bråstopp i drift og etterspørsel blant mange bedrifter medførte at arbeidsinnvandringen ble satt i en spesiell situasjon.

Her samler vi relevante kilder og alle nyheter fra åpne kilder som gjelder arbeidsinnvandring og koronakrisen.

 

Oppdatert 21. nov: Hvilke karanteneregler gjelder for svenske og finske arbeidstakere i Norge?

Byggenæringens Landsforening (BNL) får mange spørsmål om regler for personer som ankommer Norge fra Sverige og Finland. Reglene er kompliserte og endrer seg ofte. Reglene ble sist endret 21.11.20, og BNL har laget en oversikt over hva som gjelder nå.

BNL, 23.11.20

Korona: Transportbransjen er blant de hardest rammede av dagens reiserestriksjoner

– Turbuss-selskapene trenger kunstig hjelp for å overleve, sier Jon Stordrange, adm.dir i NHO Transport. Turbussbransjen vil ha nye kabotasjeregler. Polske og litauiske busselskaper kjører turister i Norge i sommerhalvåret uten å overholde minstelønnskravene, ifølge Stordrange.

E24, 24.11.20

Arbeidstilsynet skal kontrollere smittevern og importsmitte i alle tilsyn

– Smittevern i forbindelse med den pågående koronapandemien vil fra nå av bli kontrollert i alle våre planlagte tilsyn, sier direktør i Arbeidstilsynet, Trude Vollheim. – Fiskeindustrien, verft, bilpleie og bygg og anlegg er blant bransjene som peker seg ut med høy risiko for importsmitte, og som vi nå vil prioritere, sier Vollheim. 

Arbeidstilsynet, 24.11.20

Leder: – Godt forslag om å la permitterte i reiselivet jobbe i fiskeriene

– Utenlandsk arbeidskraft er viktig for både fiskerinæringa og byggebransjen, både i Lofoten og i Norge. De kan nå ikke bare ta turen til Lofoten helt uten videre. Uten test-papirene i orden og en godkjent bolig blir det verre. Samtidig er det krise i reiseliv. I så måte er det et interessant forslag å sysselsette permitterte fra reiselivet i fiskerinæringa i vinter, skriver Lofotposten på lederplass.

Lofotposten, 23.11.20

Kommentar: – På lang sikt har både polske arbeidsinnvandrere og vi som samfunn mye å vinne på bedre integrering

– Koronasmitte blant polske arbeidsinnvandrere har fått mye oppmerksomhet de siste ukene. Og med god grunn. Situasjonen er alvorlig, og det er behov for effektive tiltak.  Vi møter nå mange polakker som opplever å bli stemplet som smittespredere. Også de som bor fast i Norge og ikke har vært i Polen under pandemien. Slik skal det ikke være.

Dagbladet, 21.11.20

Korona: Stigmatisering av polske arbeidsinnvandrarar

– Når sentrale aktørar set agendaen og fokuserer så sterkt på polske arbeidsinnvandrarar som eit smitteproblem driv vi ei gruppetenking som under andre omstende ville ha blitt slått hardt ned på, skriv Stein Kvalsund, dagleg leiar i Hub for Ocean.

Fjordenes Tidende, 21.11.20

Storbyopprør mot koronapolitikken – krever koronatest på grensa

Over 100 kommuner i Norge har fått smitte fra arbeidstakere som har kommet til Norge over landegrensene. Mange av arbeidstakere har kommet fra Polen. Ordførerne i åtte storbyer vil ha strengere regler for å hindre smitte fra utlandet.

NRK Trøndelag, 20.11.20

Bekymret for koronasmitte fra utenlandske sjåfører på kabotasjekjøring?

– Har regjeringen vurderte smitterisiko ved kabotasjekjøring i Norge under pandemien og vil regjeringen vurdere midlertidig stans i kabotasjetransport? Stortingsrepresentant Kjersti Toppe (Sp) spør samferdselsminister Knut Aril Hareide.

Stortinget, 20.11.20

Sp: Norske flyselskap trenger nye kristetiltak, og de må da forplikte seg til arbeid mot sosial dumping og a-krim

– Den norske luftfarten er på grunn av koronapandemien inne i sin dypeste krise noensinne, skriver Senterpartiet i et representantforslag der de ber regjeringen fremme forslag om en kriseplan for norsk luftfart. Sp foreslår at i forbindelse med nye krisetiltak rettet mot norske flyselskaper blir stilt krav som styrker selskapenes forpliktelser når det gjelder arbeidet mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.

Stortinget Saker og Publikasjoner, 19.11.20

4 000 utenlandske arbeidere ventes til Norge under torskefisket etter nyttår

For dem som skal arbeide i Norge under koronasituasjonen må karantenetiden gjennomføres på «egnet oppholdssted med enerom». Sjømat Norge ser utfordringer om det skal gjennomføres i små kystsamfunn, og tror at alle bedre tjent med at det heller gjennomføres på karantenehotell. Men det koster, og bransjeorganisasjonen ber om støtte til karantenehotell.

Fiskeribladet, 18.11.20

Ap vil stanse utviklingen av sosial dumping og a-krim i luftfartssektoren

Koronakrisa har skapt en krise i luftfarten og de tre flyselskapene SAS, Norwegian og Widerøe sliter. Ap vil sikre norske arbeidsplasser og legge til rette for sunn og rettferdig konkurranse i luftfarten. SV kommer med forslag som skal «temme» selskaper som utfordrer norske lønns- og arbeidsforhold.

FriFagbevegelse, 18.11.20

Kraftig fall i antall utstasjonerte arbeidstakere

Utstasjonerte arbeidstakere omfatter personer som kommer til Norge med sitt utenlandske foretak på oppdrag i Norge. Gruppen utgjør en liten del av de som kommer til Norge for å arbeide. Per 3. kvartal 2020 var det kun om lag 6 400 utstasjonerte arbeidstakere, om lag halvparten av dem kommer fra Polen og Estland.  Etter innføringen av smittevernstiltakene mot korona i mars har det vært et stort fall i antall utstasjonerte arbeidstakere.

SSB, 17.11.20