Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

Du er her: Forsiden l Kunnskapsbase l Temasider l Bulgaria og Romania

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Temaside:

Bulgaria og Romania

Bulgaria og Romania ble medlemmer av EU 1. januar 2007. Det var lenge diskusjon om de to landenes inntreden i unionen skulle utsettes på grunn av problemer med bl.a. korrupsjon, organisert kriminalitet og utilstrekkelige rettssystemer. Men 26. september 2006 ga EU-kommisjonen klarsignal for medlemskap.

Samtidig ble det stilt uvanlig strenge krav til Bulgaria og Romania. Begge land må hver sjette måned rapportere inn til EU om hvor langt de er kommet i å bekjempe korrupsjon og i å skape en mer gjennomsiktig og effektiv rettsprosess. I tillegg må Bulgaria holde EU-kommisjonen oppdatert om framgang i kampen mot organisert kriminalitet.

Avtalen om å inkludere Bulgaria og Romania i EØS-omtådet ble undertegnet i juli 2007, og trådte i kraft 1. august. De gamle EU- og EØS-landene hadde rett til å innføre begrensninger på arbeidsinnvandring fra Bulgaria og Romania i inntil syv år. Mens mange EU-land gradvis har liberalisert reglene for borgere fra EU-8, innførte de fleste overgangsordninger for Bulgaria og Romania da disse ble EU-medlemmer i 2007. Finland, Island og Sverige var de eneste landene som ikke vedtok midlertidige restriksjoner i forhold til disse landene. 9 av EU-landene har meldt til kommisjonen at de ønsker å opprettholde sine overgangsordninger etter 1. januar 2012: Belgia, Frankrike, Irland, Luxemburg, Malta, Nederland, Tyskland, UK og Østerrike. I Norge innførte man samme type overgangsordninger for Bulgaria og Romania som for EU-8-landene. Odelstinget vedtok 23. april 2009 å forlenge overgangsordningen for Bulgaria og Romania fram til 1. januar 2012, men slik at disse overgangsordningene vurderes årlig og kan oppheves hvis behov for det. I januar 2012 foreslo regjeringen i en lovproposisjon å oppheve overgangsordningene for arbeidstakere fra Bulgaria og Romania. Det innebærer at arbeidstakere fra de to landene vil få samme tilgang til det norske arbeidsmarkedet som borgere fra andre EØS-land allerede har. Forslaget ble enstemmig bifalt da det ble behandlet første gang i Stortinget 31. mai 2012.

Fafo Østforum, 11.06.12

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Fafo Østforum landrapporter

Bulgaria

Romania

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Publikasjoner og dokumenter

Offentlige dokumenter

Om lov om endringer i utlendingsloven (EØS-utvidelsen med Bulgaria og Romania). Ot.prp. nr. 12
(2006-2007), Arbeids- og inkluderingsdepartementet, 01.12.06.

Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om lov om endring i utlendingsloven (EØS-utvidelsen med Bulgaria og Romania). Innst. O. nr. 31 (2006-2007), 07.12.06.

Monitoring report on the state of preparedness for EU membership of Bulgaria and Romania. EU-kommisjonen, 26.09.06.

Monitoring report on the state of preparedness for EU membership of Bulgaria and Romania. EU-kommisjonen, 16.05.06.

Commission decision establishing a mechanism for cooperation and verification of progress in Romania to address specific benchmarks in the areas of judicial reform and the fight against corruption. EU-kommisjonen, 13.12.06.

Commission decision establishing a mechanism for cooperation and verification of progress in Bulgaria to address specific benchmarks in the areas of judicial reform and the fight against corruption and organised crime. EU-kommisjonen, 13.12.06.

Public survey on Emigration attitudes in Bulgaria Rapport om "Emigrasjon" utarbeidet for det bulgarske sosial- og arbeidsdepartementet av BBSS Gallup, International AD, september 2006. Sammendrag.

The Commission's Assessments of National Reform Programmes for Growth and Jobs. Bulgaria. Commission's December 2007 Annual Progress Report. EU-kommisjonen, desember 2007.

The Commission's Assessments of National Reform Programmes for Growth and Jobs. Romania. Commission's December 2007 Annual Progress Report. EU-kommisjonen, desember 2007.

 

Forskning og utredning

Ghebrea, Georgeta (2005), Social dialogue in Romania: from a forgotten tradition to a renewed practice. South-East Europe Review 3/2005, s. 41-61.

Mocanu, Dana og Nicoleta Mares (2005), The Romanian labour market - toward the European labour market? South-East Europe Review 1/2005, s. 123-136.

Totev, Stoyan (2005), Foreign direct investment in Bulgaria: advantages and disadvantages to investment. South-East Europe Review 4/2005, s. 91-104.

Warneck, Wiebke (2005), Labour law in south-east Europe. South-East Europe Review 3/2005, s. 7-15.

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Seminarer med link til foilsett

Seminar om Romanias EU-medlemsskap. Europakommisjonenes delegasjon til Norge og Island, 10.03.09

Romania og Bulgaria. Fafo Østforum seminar, 29.01.2007

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Relevante lenker

BBCs faktasider: Bulgaria - Romania

Wikipedia nettleksikon: Bulgaria (engelsk) - Bulgaria (norsk) - Romania (engelsk) - Romania (norsk)

Ambassade i Norge: Romania

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Nyheter

Nedenfor følger nyhetssaker om Bulgaria og Romania fra Fafo Østforums nyhetsarkiv:

Foreslår å oppheve overgangsordningene for bulgarere og rumenere (Arbeidsdepartementet, 27.01.12)

Slipp rumenere og bulgarere inn (LO-kontoret i Brussel, 31.10.11) Se også: Europaparlamentets pressemelding (Europaparlamentet, 25.10.11)

Økonomiske innstramminger i Romania (HegnarOnline, 07.05.10)

Switzerland opens to Bulgarian and Romanian workers (EUobserver, 09.02.09)

Sveitsisk ja til EU-utvidelse (NRK, 08.02.09)

Fire nye EU-land har opphevet restriksjonene for arbeidere fra Romania og Bulgaria (EU-nytt 2/09, 13.01.09)

LO planlegger stort prosjekt i Bulgaria og Romania (Fafo Østforum, 06.02.08)

Bulgarere og rumenere arbeidsvandrer til Tsjekkia (LO-Aktuelt, 06.02.08)

Færre enn forventet drar fra Bulgaria og Romania (EUobserver, 15.01.08)

Bilateralt samarbeid: Nye muligheter i Romania og Bulgaria (NHO Europanytt, 14.11.07)

Ingen strøm av arbeidsinnvandrere fra Bulgaria og Romania (NHO Europanytt/Euractiv, 12.11.07)

Arbeidsmobilitet: Storbritannia stenger døren for Bulgaria og Romania (NHO Europanytt/BBC, 31.10.07)

Europeisk fagbevegelse protesterer mot skattereform i Bulgaria (Fri Fagbevegelse, 04.09.07)

Endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften i forbindelse med EØS-utvidelsen med Bulgaria og Romania (Arbeids- og inkluderingsdepartementet, 10.08.07)

Enkelere for bulgarere og rumenere å reise inn og jobbe i Norge (pressemelding, 07.08.07)

EØS-utvidelse i havn - et historisk bidrag til Bulgaria og Romania (UD, 29.03.07)

EU-forhandlingene i havn (EU-delegasjonen, 29.03.07)

Vil lokke utflyttede rumenere hjem (LO-Aktuelt, 14.03.07) Se også: - Vil bli i Romania (LO-Aktuelt, 13.03.07) Den rumenske handelsministeren vil lokke utvandrere hjem (LO-Aktuelt, 31.01.07)

Frykter invasjon av sykepleiere fra Romania og Bulgaria (Sykepleien, 28.02.07)

100 millioner unna EØS-løsning (Aftenposten, 17.02.07)

- Bulgaria ikke klare for EU (LO-Aktuelt, 15.02.07)

Barn av en ny tid (LO-Aktuelt, 15.02.07)

Romania kritiserer overgangsordninger (EUobserver, 05.02.07)

Romanias handelsminister på Fafo Østforum seminar: Vil lokke utvandrere hjem (LO-Aktuelt, 31.01.07)

Ikke fri flyt av nye EU-borgere (Bergens Tidende, 10.01.07)

Ingen flom av rumenere (Magasinet for fagorganiserte, 03.01.07)

Skepsis til nye medlemmer (NRK, 02.01.07)

Ingen regelendring for arbeidsinnvandring fra Bulgaria og Romania (Arbeids- og inkluderingsdepartementet, 02.01.07)

Ingen varm velkomst for arbeidsinnvandrere (Migration Information Source, 01.01.07)

Bulgaria og Romania halter inn i EU (EUobserver, 31.12.06)

EU-markedet enda større (Dagbladet, 31.12.06)

Fattige fettere går inn i EU (Aftenposten, 30.12.06)

EU blir større - er grensen nådd? (Kronikk i Dagbladet, 26.12.06)

Ungarn begrenser arbeidsinnvandring fra Romania og Bulgaria (EUobserver, 21.12.06)

Overgangsordninger for Bulgaria og Romania (Ot.prp. nr. 12 (2006-2007), AID / Fafo Østforum, 06.12.06)

Bulgaria og Romania klar for EU (Bergens Tidende, 25.11.06)

Adecco rekrutterer rumenere (Klassekampen, 15.11.06)

Hanssen åpen for arbeidsinnvandring fra Bulgaria og Romania (Adresseavisen, 13.11.06)

Storbritannia vil begrense innvandring fra Bulgaria og Romania (ANB, 24.10.06)

Bulgaria og Romania blir med i EU (Dagbladet, 26.09.06)

EU godkjenner Bulgaria og Romania (BBC, 26.09.06)

Stoltenberg ønsker bulgarske arbeidere velkommen (TV2 Nettavisen, 30.08.06)

EU-land vil innføre overgangsordninger for Bulgaria og Romania (Europaportalen, 29.08.06)

Bulgaria og Romania må vente på EU-dommen (Stavanger Aftenblad/NTB, 15.05.06)

 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700