Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

Du er her: Forsiden l Nyheter

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

LO planlegger stort prosjekt i Bulgaria og Romania

Fafo image/bildeLO planlegger nå sitt største prosjekt i Øst-Europa noen sinne. Til sommeren søker LO, i samarbeid med blant andre Fafo, om 10 millioner kroner til et prosjekt som har fått navnet "Sosial dialog og HMS som grunnlag for bærekraftig produksjon i Bulgaria og Romania". - Samarbeidsprosjektet vil ta for seg de omfattende utfordringene arbeidstakere og bedrifter står overfor i de to nye EU/EØS-landene. Dette er helt sentralt i arbeidet med å styrke de faglige rettighetene i de nye EU-landene, sier André Nerheim, seksjonsleder Europa i Internasjonal avdeling i LO.

Planlagt prosjektstart er oktober 2008. LO vil være koordinator for prosjektet sammen med sine søsterorganisasjoner i de to to landene. Arbeidsforskningsmiljøer både i Norge og Bulgaria og Romania vil også være involvert, og på norsk side vil hovedaktørene være Fafo og sannsynligvis SINTEF.
Norge vil over de neste to årene bidra med i nye 1,1 milliarder kroner til prosjekter i Bulgaria og Romania gjennom EØS-finansieringsordningene og en ny bilateral avtale. Midlene styres av Utenriksdepartementet og Innovasjon Norge gjennom samarbeidsprogrammer for sosial og økonomisk utvikling i de to landene. LO vil søke Innovasjon Norge om totalt 10 millioner kroner til prosjektet for perioden 2008-2011.

Bærekraftig produksjon
- Prosjektet vil ta for seg de omfattende utfordringene arbeidstakere og bedrifter står overfor i de to nye EU/EØS-landene. En sosial dialog som fungerer bedre på papiret enn i praksis er en åpenbar utfordring i Bulgaria og Romania. Vi ønsker å bidra til en positiv utvikling og bærekraftig produksjon i arbeidslivet i de to landene, sier André Nerheim, seksjonsleder Europa i Internasjonal avdeling i LO.

Fafo image/bildeNyttig informasjon
Hovedfokus for prosjektet vil være HMS, og en god dialog på arbeidsplassen som grunnlag for en mer produktiv og tryggere arbeidsplass. En vil også se på mer generelle problemstillinger knyttet til arbeidsmarkedet i de to landene.
- Informasjon om arbeidsmarkedet i de to nyeste EU-landene vil komme til nytte også på norsk side, da Norge sannsynligvis vil oppleve omfattende arbeidsmigrasjon herfra, samtidig som norske bedrifter vil etablere seg i Bulgaria og Romania, sier Nerheim.

LO ser for seg et samarbeid med arbeidsforskningsmiljøer gjennom hele prosjektperioden, og Fafo er allerede engasjert for å jobbe med prosjektet frem mot søknadsinnlevering.

Samtale med partene
Prosjektet vi rette seg mot både fagbevegelsen, arbeidsforskningsmiljøer og myndigheter i de to landene. Prosjektet vil legges opp etter en todelt modell:
- Vi valgt å begynne med en utredningsfase og deretter følge opp med en implementeringsfase, da dette er nye erfaringer både for oss og våre samarbeidspartnere. I utredningsfasen vil vi satse på forskning, utredning og innsamling av erfaringer. Det vil gjøres en evaluering av prosjektet og spesifisering av prioriterte områder, før implementering på et mer konkret nivå. Om vi da for eksempel velger å konsentrere oss om enkelte regioner eller bedrifter er noe vi vil ta stilling til i løpet av den første perioden. Første skritt er å gjennomføre samtaler med partnerne i de involverte landene, og dette skal skje når en norsk delegasjon, hvor også Fafo deltar, reiser til Bulgaria og Romania i midten av februar.
- Etter EU-utvidelsen i 2004 ble ikke sosiale parter prioritert i EØS-finansieringsordningene, og det var den gang svært skuffende. LO har lenge arbeidet for at man skal bruke EØS-finansieringsordningene til å styrke faglige og sosiale rettigheter i Øst-Europa. Det er veldig positivt at bærekraftig produksjon og sosial dialog nå er tatt inn som prioriterte områder etter en endring i ordningene for Bulgaria og Romania i juni 2007, mener Nerheim.


Viktig prosjekt
- LO har som mål å arbeide for å styrke de faglige rettighetene i de nye EU-landene og oppmuntre lokale klubber og foreninger til å engasjere seg i konkrete samarbeidsprosjekter. Dette prosjektet blir LOs største prosjekt i Øst-Europa, og helt sentralt i dette arbeidet. LO kan med våre norske og internasjonale partnere skape fokus på HMS og sosial dialog i Bulgaria og Romania på en helt annen måte enn kommersielle aktører, og vi har fått veldig positive tilbakemeldinger fra Innovasjon Norge angående endelig prosjektfinansiering, sier Nerheim.

Mer informasjon om samarbeidsprogrammene finnes på www.norwaygrants.org

(Johan Røed Steen, Fafo Østforum, 06.02.08)

 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700