Skip to main content

Her har vi samlet utvalgte publikasjoner som er relevante for Østforums temaer. Det er utgivelser både i Fafo-regi og eksterne publikasjoner.

Sosial dumping fra A til Ø

Sosial dumping fra A til Ø

Ei håndbok for tillitsvalgte

2013
Sosial dumping fra A til Y

Sosial dumping fra A til Y

Ei håndbok for tillitsvalgte

2011
Formula-bok: Regulating Transnational Labour in Europe

Formula-bok: Regulating Transnational Labour in Europe

The quandaries of multilevel governance

2014
Fafo-rapport: Det gode liv til sjøs

Fafo-rapport: Det gode liv til sjøs

Lønns- og arbeidsvilkår på utenlandske skip – norsk handlingsrom

2014
Fafo-rapport: Hvem kan seile sin egen sjø?

Fafo-rapport: Hvem kan seile sin egen sjø?

Om statlige reguleringer av lønns- og arbeidsvilkår i norsk innenriksfart

2010
Fafo-rapport: Ti år med EØS-avtalen

Fafo-rapport: Ti år med EØS-avtalen

Konsekvenser for norsk arbeidsliv og fagbevegelse

2004