Skip to main content
 

Årsrapport for 2023: – Utvikling av IKT-støtte er viktig for å videreutvikle det tverretatnlig a-krimsamarbeidet

19. april 2024

– Nå legger vi ut vår felles årsrapport og den viser at når etatene går sammen og benytter sine virkemidler og sanksjoner i fellesskap, gir dette konkrete resultater, sier leder for styringsgruppen for det tverretatlige samarbeidet, Ole Johan Heir, direktør i NAV Kontroll.

A-krimsamarbeidet har i 2023 jobbet mot ulike bransjer som blant annet renhold, bilverksted og bilpleie, fiskeindustrien/ havbruk, bygg og anlegg, servering og verft. Det er også gjort en innsats i bransjer som hyttemarkedet, dagligvare, frisør, avfallshåndtering, og i sesongrelaterte virksomheter, som oppsøkende håndverkere, turisme, dekkskifte og landbruk.

– Etter at a-krimsentrene og de lokale a-krimsamarbeidene har koblet seg tettere på Skatteetatens innkrevingsmiljø har vi også tatt inn større verdier fra de kriminelle aktørene. Dette samarbeidet gir oss bedre muligheter til å avdekke lovbrudd, sier Heir.

Nyhet