Skip to main content

Kapittel: The Nordic Countries

Kapittel: The Nordic Countries

I boken: Minimum Wages, Collective Bargaining and Economic Development in Asia and Europe.A Labour Perspective

Boken: Maarten van Klaveren, Denis Gregory og Thorsten Schulten (ed). Kapitlet: Line Eldring og Kristin Alsos

Line Eldring, seniorforsker ved Fafo og Kristin Alsos, forskningsleder ved Fafo, har skrevet et kapittel i denne boken om minstelønn og lønnsforhandlinger. De ser på mekanismene bak og resultatene av dagens systemer i de nordiske landene.

Utgiver: Palgrave Macmillan

Publikasjonsår: 2015Relaterte nyheter