Skip to main content

Fafo Østforum lager faktaflak om aktuelle temaer. 

Bemanningsbransjen

Bemanningsbransjen

Faktaflak fra Fafo Østforum

2017–2022
Lovfestet minstelønn i Frankrike

Lovfestet minstelønn i Frankrike

Faktaflak fra Fafo Østforum

2016
Lovfestet minstelønn i Tyskland

Lovfestet minstelønn i Tyskland

Faktaflak fra Fafo Østforum

2016
Regelverk for offentlige anskaffelser

Regelverk for offentlige anskaffelser

Faktaflak fra Fafo Østforum

2017–2020
Virkninger av allmenngjøring

Virkninger av allmenngjøring

Faktaflak fra Fafo Østforum

2015–2021
Regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet

Regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet

Faktaflak fra Fafo Østforum

2016–2021
Velferdsturisme og trygdeeksport

Velferdsturisme og trygdeeksport

Faktaflak fra Fafo Østforum

2016
Håndhevingsdirektivet

Håndhevingsdirektivet

Faktaflak fra Fafo Østforum

2016–2017