Skip to main content
 

Arbeidstilsynets årsrapport for 2023

18. mars 2024

Flere tilsyn, flere brudd avdekket i tilsyn, mer digital veiledning,  rekordmange overtredelsesgebyr, flere anmeldt for a-krim. Det er noen av hovedpunktene fra Arbeidstilsynets årsrapport fra 2023.

Følgende tre overordnede mål gjaldt for Arbeidstilsynets innsats i 2023:

  1. Virksomhetene arbeider systematisk med forebyggende arbeidsmiljø, helse og sikkerhet.
  2. Virksomhetene ivaretar seriøse og anstendige arbeidsvilkår.
  3. Arbeidslivskriminalitet skal avdekkes og bekjempes.

– Det er viktig for oss å bygge innsatsen vår på fakta og kunnskap om hvor risikoen i arbeidslivet er størst. Vi mener selv vi har funnet en god balanse mellom det forebyggende arbeidet og økningen vi har mot useriøsitet og arbeidslivskriminalitet, sier fungerende direktør Ronny Jørgenvåg.

Rekordmange overtredelsesgebyr

Arbeidstilsynet skal bruke overtredelsesgebyr ved alvorlige, kritikkverdige eller gjentatte lovbrudd.

– Mener vi at overtredelsesgebyr ikke vil ha tilstrekkelig effekt som sanksjon, skal vi politianmelde arbeidslivskriminalitet og lovovertredelser.

– Gebyret er et effektivt verktøy i innsatsen for et trygt arbeidsliv og for å bekjempe kriminelle og useriøse aktører, sier Jørgenvåg.

Anmeldt etter lønnstyveri og falsk forklaring

Mens Arbeidstilsynet i 2021 og 2022 anmeldte henholdsvis 39 og 13 saker til politiet, ligger dette tallet på 42 for 2023. Tidligere år har de fleste anmeldelser blitt sendt på bakgrunn av arbeidsulykker, mens de siste to årene har flere blitt anmeldt for arbeidslivskriminalitet. Dette er saker som dreier seg om blant annet lønnstyveri, falsk forklaring og dokumentforfalskning.

Nyhet