Skip to main content
 

Nytt Fafo-notat om lønn i allmenngjorte bransjer 2022

06. mars 2024

Fafo-forskerne Elin Svarstad og Bjorn Dapi har analysert lønn i allmenngjorte bransjer i 2022 på oppdrag fra Arbeidstilsynet. Kartleggingen er en oppdatering av tidligere analyser Fafo har gjennomført.

Forskerne finner blant annet at

  • bosatte arbeidstakere tjener i gjennomsnitt bedre enn ikke-bosatte
  • norskfødte i allmenngjorte områder har høyere lønninger i gjennomsnitt enn utenlandsfødte
Nyhet