Skip to main content
 

Ny Fafo-rapport om innleie i byggebransjen i Trondheim

12. mars 2024

I dag lanseres en ny rapport om innleie av arbeidskraft på byggeplasser i Trondheim. En tilsvarende undersøkelse ble gjennomført i 2018. Fra 2018 til 2023 har andelen innleie fra bemanningsforetak gått ned fra 13 til 7 prosent, og et flertall av de som leier inn arbeidstakere har avtale om innleien.

Datagrunnlaget er en kartlegging på byggeplassene som ble gjennomført av fem fagforeninger i november 2023. Undersøkelsen viser at om lag 13 prosent av arbeidstakerne var innleid, og at 7 prosent kom fra et bemanningsforetak. De øvrige er innleid fra en annen produksjonsbedrift.

Kartleggingen i 2023 viser betydelige endringer i hvordan innleiebedriftene og tillitsvalgte håndterer innleien:

  1. Bedrifter med tariffavtale står for en større del av innleien fra bemanningsforetak.
  2. Avtaler om innleien er mer vanlig.
  3. Det ser ut som at tillitsvalgte og arbeidsgivere i innleiebedriften er noe mer aktive med å følge opp innleieforholdene.
  4. Innleie fra bemanningsforetak har gått ned.

kristine nergaard portrettDen nye Fafo-rapporten Innleie i byggebransjen i Trondheim er skrevet av Kristine Nergaard, og rapporten lanseres på HMS-konferansen 2024 som arrangeres i Trondheim i dag.

Nyhet