Skip to main content
 

Ny dansk rapport: Seks av ti ukrainere ønsker å bli boende i Danmark

22. februar 2024

Mange ukrainske flyktninger har fått en hverdag i Danmark og har det bedre. Seks av ti ukrainere ønsker derfor å bli her, selv når krigen som Russland startet da de invaderte Ukraina for to år siden er over. Det viser en ny rapport fra Københavns Universitet

Kort tid etter krigens start 24. februar 2022 vedtok det danske parlamentet en særlov som ga ukrainske flyktninger oppholdstillatelse i Danmark frem til mars 2024. Den fristen ble senere forlenget til mars 2025.

I dag har drøyt 41.000 ukrainere fått opphold i Danmark.

Københavns Universitet har gjennomført en spørreskjemaundersøkelse blant voksne ukrainere som har kommet til Danmark i perioden mellom 24. februar 2022 og 17. februar 2023. Her har de blitt spurt om deres trivsel i sitt nye liv.

I den første undersøkelsen, som ble gjennomført for et halvt år siden, svarte 49,5 prosent av rundt 7000 ukrainere at de ville bli i Danmark selv når krigen ikke lenger utgjør noen trussel mot hjembyen.

I den nye undersøkelsen svarte 60,4 prosent av i underkant av 4000 ukrainere at de gjerne vil bli i Danmark, også etter krigen.

Last ned rapporten fra Københavns Universitet: Fordrevne Ukrainere i Danmark II. Resultater fra The Danish Refugee Cohort (DARECO)

Nyhet