Skip to main content
 

Ny artikkel om norsk mediediskurs om a-krim, menneskehandel og sosial dumping

08. mars 2024

I denne artikkelen utforsker Fafo-forsker Synnøve fremveksten av begrepet «arbeidslivskriminalitet» og dets fremtreden i norsk offentlig samtale. Hun har analysert avisinnhold fra årene 2000–2023, og studert hvordan dette nye konseptet forholder seg til tidligere etablerte diskurser om arbeidsutnyttelse av arbeidsinnvandrere.

Ved å belyse disse kritiske spørsmålene, søker studien å utdype vår forståelse av måten mediediskursen representerer spørsmålet om migrantarbeideres rettigheter i en nordisk kontekst.

Nyhet