Vox: Norsk på arbeidsplassen

Vox: Norsk på arbeidsplassen

- En kartlegging av behovet for norskopplæring for arbeidsinnvandrere i byggenæringen og industrien

2015
 Ny veileder fra Difi

Ny veileder fra Difi


Difi har i dag lansert en ny veileder om beste praksis ved oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter. Veilederen er en del av regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet.

Se også Difis fagsider om offentlige anskaffelser

(Difi, 25.03.15)
Sosial dumping fra A til Ø

Sosial dumping fra A til Ø

Ei håndbok for tillitsvalgte

2013
Sosial dumping fra A til Y

Sosial dumping fra A til Y

Ei håndbok for tillitsvalgte

2011

Hvor vi er

Besøksadresse: Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten

Copyright © 2022 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie