Skip to main content

Tiltak mot arbeidslivskriminalitet i tolv virksomheter - med vekt på lønns- og arbeidsvilkår

Tiltak mot arbeidslivskriminalitet i tolv virksomheter - med vekt på lønns- og arbeidsvilkår

Oslo kommune, Kommunerevisjonen

Rapport 18/2017

 

Publikasjonsår: 2017Relaterte nyheter