Skip to main content
 

Alle hadde mangler i oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår

  • 11. januar 2018

De fleste virksomhetene i en undersøkelse som Kommunerevisjonen i Oslo har gjennomført, stilte krav om lønns- og arbeidsvilkår etter forskriften. Men når det gjelder oppfølging og kontroll, var bildet et helt annet.

Det skriver Lennart Hovland i en artikkel på Anbud365, og viser til rapporten som Kommunerevisjonen i Oslo publiserte rett før jul i fjor. I  rapporten «Tiltak mot arbeidslivskriminalitet i tolv virksomheter - med vekt på lønns- og arbeidsvilkår» finnes resultatene av revisjonens undersøkelse, der spørsmålet var: Følger Oslo kommunes virksomheter opp forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter og Oslo kommunes tiltak for å bekjempe arbeidslivskriminalitet? Blant de undersøkte virksomhetene var åtte bydeler, Barne- og familieetaten, Bymiljøetaten, Kulturetaten og Oslo Havn KF.

Undersøkelsen har avdekket at det var mangler i alle de undersøkte virksomhetene, skriver revisjonen i sin rapport. Byråd for finans i Oslo kommune, Robert Steen, får en anbefaling fra Kommunerevisjonen i kommunen om å vurdere ytterligere tiltak for å sikre at kommunens virksomheter følger forskrift om lønns- og arbeidsvilkår.

Les hele saken (Anbud365, 11.01.18)

 
Nyhet