Skip to main content

Undersøkelse av etterlevelse av forskrift om lønns-og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter

Undersøkelse av etterlevelse av forskrift om lønns-og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter

Difi-notat

Undersøkelse gjennomført av KMPG på oppdrag fra Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi).

8. desember 2017

Publikasjonsår: 2017Relaterte nyheter

  • Relaterte tema