Skip to main content
 

Kontroll og oppfølging fortsatt det svake ledd i kampen mot sosial dumping

  • 16. januar 2018

Offentlige oppdragsgivere etterlever i større grad enn før forskriften om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter. Men det er fortsatt en lav andel oppdragsgivere som følger opp og kontrollerer kravene. Dette viser en fersk undersøkelse utført av KPMG på oppdrag fra Difi

 

Nyhet