Samleside for Fafo-forskeres publikasjoner om Østforums temaer. Rapporter, notater, kronikker, bokkapitler og tidsskriftartikler.

Fafo-forfattere – 2004–2022

En oversikt over publikasjoner knyttet til Østforums temaer fra 2004 og årene framover.

Fafo-notat: ABE-reformen og a-krim

Fafo-notat: ABE-reformen og a-krim

Gir effektivisering i staten grobunn for arbeidslivskriminalitet?

2021
Evaluering av ordningen med allmenngjøring av tariffavtaler

Evaluering av ordningen med allmenngjøring av tariffavtaler

Rapport fra Samfunnsøkonomisk analyse AS

2021
Fafo-rapport: Irregulær bistand

Fafo-rapport: Irregulær bistand

En kartlegging av norske storbyers møter med irregulære migranter

2021

Hvor vi er

Besøksadresse: Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten

Copyright © 2021 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie