Fafo-forfattere

Samleside for Fafo-forskeres publikasjoner om Østforums temaer. Rapporter, notater, kronikker, bokkapitler og tidsskriftartikler.

Fafo-forfattere – 2004–2020

En oversikt over publikasjoner knyttet til Østforums temaer fra 2004 og årene framover.
Fafo-rapport: Renholderes lønnsbetingelser før og etter allmenngjøring

Fafo-rapport: Renholderes lønnsbetingelser før og etter allmenngjøring

Privat og offentlig sektor
Publiseringsår:  2020
Posted Work in the European Union

Posted Work in the European Union

The Political Economy of Free Movement, 1st Edition
Publiseringsår:  2019
Fafo-notat: Collective bargaining in Northern Europe under strain

Fafo-notat: Collective bargaining in Northern Europe under strain

Multiple drivers of change and differing responses to them
Publiseringsår:  2018