Fafo Østforums landrapporter

Fafo Østforums rapporter om de østeuropeiske medlemslandene i EU inneholder nøkkeltall og kortfattet informasjon om de nye EU-landene under temaene økonomi, næringsstruktur, arbeidsmarked og partene i arbeidslivet.

Etter finanskrisa i 2008 og den påfølgende eurokrisa inkluderte vi også fire av øvrige EU-land som ble særlig hardt rammet.


Hvor vi er

Besøksadresse: Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten

Copyright © 2021 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie