Skip to main content

Fafo Østforum seminar

Grenseløs transport

  • kl. 14.00–16.00
  • Fafo, Borggata 2B, Oslo

Last ned presentasjoner på seminarets nettside.

Transport på tvers av landegrensene i EØS-området er et omstridt tema, også i Norge. Ikke bare fordi snøglatte fjelloverganger skaper problemer for utenlandske sjåfører, men fordi internasjonal transport skaper press på norske lønns- og arbeidsvilkår. På dette seminaret fikk vi blant annet høre om en ny undersøkelse blant bulgarske og rumenske sjåfører i Norge.

Undersøkelsen er gjennomført av Transportøkonomisk institutt (TØI) og Fafo.

Målet om å etablere et reelt felles europeisk transportområde omfatter også veitransporten, og nye reguleringer er på trappene. Blant stridsspørsmålene er kjøre- og hviletid og regler om kabotasjekjøring. Kabotasjekjøring innebærer at utenlandske transportører kan utføre oppdrag innenlands i en begrenset periode i forbindelse med at de har hatt en transport inn til Norge.

For å demme opp for økende lavlønnskonkurranse innenfor bransjen ble både godstransport og persontransport med turbil omfattet av allmenngjorte tariffavtaler i 2015. Samtidig er det utfordrende for myndighetene å gjennomføre tilsyn i denne sektoren. Arbeidstilsynet var invitert til seminaret for å fortelle om erfaringer fra inspeksjoner.

Treparts bransjeprogram for transport ble etablert mellom partene og myndighetene våren 2014. En av deres viktigste oppgaver er å utarbeide tiltak for å møte utfordringer knyttet til arbeidsvilkår og arbeidsmiljø i gods- og turbilbransjen. Vi hadde invitert representanter fra partene: Yrkestrafikkforbundet og Norsk Lastebileier-Forbund er blant dem som har engasjert seg sterkt i debatten om sikkerhet på norske veier, kjøre- og hviletid og lønnspress på sjåfører.

Program

Velkommen og bakgrunn ved Anne Mette Ødegård, prosjektleder Fafo Østforum. Lysark (pdf)

Presentasjon av ny rapport om rumenske og bulgarske sjåfører i Norge ved Kåre H. Skollerud, forsker i Transportøkonomisk institutt (TØI). Lysark (pdf)

Tilsynserfaringer i transport ved Morten Lien, nasjonal koordinator for Arbeidstilsynets aktivitet rettet mot transportnæringen. Lysark (pdf) 

Kommentar ved Lin Andrea Gulbrandsen, assisterende forhandlingssjef i Yrkestrafikkforbundet (YTF). Lysark (pdf) 

Kommentar ved Knut Gravråk, rådgiver i Norges Lastebileier-Forbund (NLF). Lysark (pdf) 

Samtale mellom innlederne og spørsmål fra salen

Møteleder: Anne Mette Ødegård, Fafo

På programmet

kaare h skollerud
Kåre H. Skollerud, TØI

lin andrea gulbrandsen2
Lin Andrea Gulbrandsen, YTF

knut gravraak
Knut Gravråk, NLF

morten lien
Morten Lien, Arbeidstilsynet

amo

Anne Mette Ødegård, Fafo


Relevante publikasjoner

Nyheter om tematikken