Skip to main content
 

Krefter i EU vil ha omkamp om mobilitetspakken

25. februar 2021

EU-kommisjonen uttaler i en rapport at deler av mobilitetspakken kan være i strid med EUs klimaplan. Fellesforbundet mener østeuropeiske klimaargumenter benyttes for å kunne fortsette med sosial dumping i godstransporten på veiene i Vest-Europa.

Det var den 9. juli i fjor at EU-parlamentet vedtok de nye reglene for godstransport i Europa. De nye bestemmelsene, kalt EUs mobilitetspakke, var ment å gi strengere regler for kjøre- og hviletid, innføring av utstyr som avdekker hvor mye man kjører og ikke minst hvor man kjører, og strammere regler for innenlandsk transport utført av utenlandske transportører, såkalt kabotasjekjøring.

I tillegg ble det satt krav om at lastebiler må tilbake til hjemlandet hver åttende uke, og at sjåførene skal tilbake til hjemlandet minimum en gang i måneden. Det var også et krav om at transportselskaper må ha betydelig aktivitet i det landet de er registrert.

Allerede før vedtaket ble gjort, var det stor motstand mot flertallets holdning fra Polen, Litauen, Ungarn, Romania, Bulgaria, Malta og Kypros, og da vedtaket ble klart, varslet disse at de ville gå til rettslige skritt mot avtalen.

En ny rapport mener mobilitetspakken fører til økte utslipp, og det er ikke forenelig med EUs Green Deal.

Forbundssekretær Dag-Einar Sivertsen i Fellesforbundet avviser fullstendig at de nye reglene skal føre til at det blir mer kjøring på europeiske veier med tomme lastebiler, slik de sju landene hevder.

– Målet med å tillate kabotasjekjøring var å få mindre tomkjøring, men i stedet har det blitt mer tomkjøring enn det noen gang har vært tidligere, sier Sivertsen.

Les hele saken: Krefter i EU vil ha omkamp om veipakka (FriFagbevegelse, 25.02.21)

 
Nyhet