Skip to main content
 

Mobilitetspakken har negative konsekvenser for klima

24. februar 2021

De nordiske landene fikk betydelig gjennomslag for sitt syn da den sosiale delen av mobilitetspakken ble vedtatt i juli 2020. Regelverket omhandler blant annet krav til kjøre- og hviletid for yrkessjåfører og konkurransevilkår i veitransportsektoren. Europakommisjonen var kritisk til to av vedtakene: obligatorisk retur av lastebiler til hjemlandet og kabotasjeregler for kombinert (multimodal) transport.

Allerede under behandlingen varslet Kommisjonen at de ville undersøke om vedtakene er forenelig med EUs Green Deal og det indre marked. Resultatene av undersøkelsene ble publisert forrige uke. De viser at vedtakene sannsynligvis vil ha en negativ effekt, inkludert økte utslipp. Kommisjonen ønsker nå å åpne for en dialog med Europaparlamentet og Rådet om mulige veier videre.

Kommisjonen publisert 19. februar to rapporter knyttet til konsekvenser av Rådets og Parlamentets vedtak om at: 1) lastebiler skal tilbake til sitt hjemland hver åttende uke og 2) landene kan innføre begrensninger på kabotasje ved kombinert transport (transport på vei som er en forlengelse av frakt med tog eller skip).  

Utgangpunktet for rapportene er Rådets og Parlamentets vedtak i juli 2020 av nye regler for kabotasje og markedsadgang, kjøre- og hviletid og sosiale forhold for yrkessjåfører. Regelverket omtales som den sosiale delen av mobilitetspakken.

Les hele saken: Mobilitetspakken har negative konsekvenser for klima (Stortingets EU/EØS-nytt, 24.02.21)

 
Nyhet