Skip to main content
 

Europalov redegjør for detaljene i endringsbestemmelsene i veipakken

04. april 2019

Det felleseuropeiske regelverket om sosiale forhold innen vegtransporten har bare delvis bidratt til å forbedre sjåførenes arbeidsvilkår og å sikre rettferdige konkurransevilkår. EU har derfor i lang tid jobbet med endringsbestemmelser om kjøre- og hviletid og om lokalisering. Disse inngår i den såkalte mobilitetspakken / veipakken, og i dag ble det enighet i Europaparlamentet.

 
Nyhet