Europalov redegjør for detaljene i endringsbestemmelsene i veipakken

  • 04. april 2019

Det felleseuropeiske regelverket om sosiale forhold innen vegtransporten har bare delvis bidratt til å forbedre sjåførenes arbeidsvilkår og å sikre rettferdige konkurransevilkår. EU har derfor i lang tid jobbet med endringsbestemmelser om kjøre- og hviletid og om lokalisering. Disse inngår i den såkalte mobilitetspakken / veipakken, og i dag ble det enighet i Europaparlamentet.

 
Nyhet

Besøk oss

Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Telefon: 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten


Copyright © 2023 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli | Programmering: Ørnulf Bratlie