Skip to main content
 

YTF: EU-parlamentets veipakke er et skritt i riktig retning

05. april 2019

EU behandler for tiden to store «pakker» med endringer i lovverk som vil påvirke vilkårene for både lastebilsjåfører og bussjåfører i Norge. Selv de beste forslagene som er fremmet i EU er dårligere enn det regelverket Yrkestrafikkforbundet (YTF) ønsker seg. Fordelen med å få et vedtak i EU er at man vil få like regler i EU- og EØS-området, skriver YTF.

Uten et EU-vedtak vil store deler av Europas godsbransje fortsatt være tilnærmet uregulert, og påvirke forholdene for sjåfører og konkurranseforholdene i godsbransjen, blant annet i Norge.

EU-parlamentet vedtok i går sin holdning til det som kalles «Mobilitetspakke 1», og som omhandler godsbransjen i Europa. Fortsatt er det usikkerhet rundt hva som blir sluttresultatet. Nå skal de bli enige med EU-kommisjonen og Rådet.

Les hele artikkelen EU-vedtak om dumping i godsbransjen - Et lyspunkt? (YTF, 05.04.19)

  

 
Nyhet