Nedenfor er alle saker som tidligere har vært publisert på Start-siden. 

Lysark og opptak - Fafo Østforum seminar 12. april: Den perfekte utenlandske arbeider

Lysark og opptak - Fafo Østforum seminar 12. april: Den perfekte utenlandske arbeider


Nordmenn er bortskjemt, svensker er flinke, afrikanere håpløse og polakker jobber som hester. På seminaret ble det presentert en ny studie om hvordan arbeidsgivere vurderer ulike arbeidstakergrupper fiskeindustrien og hotellbransjen. Hva er de største utfordringene med at det utvikler seg slike innvandrertunge "nisjer" i arbeidslivet? Presentasjonene kan lastes ned fra seminarets nettside. Seminaret ble strømmet, se opptak på Fafo-tv.

(Fafo Østforum, 12.04.18)
Skal undersøke vilkår for rumenske og bulgarske sjåfører

Skal undersøke vilkår for rumenske og bulgarske sjåfører


Mona Bråten ved Fafo skal i samarbeid med Transportøkonomisk institutt (TØI) kartlegge levekår og lønns- og arbeidsforhold blant rumenske og bulgarske lastebilsjåfører i Norge. TØI har prosjektledelsen.

(Fafo, 19.02.18)
Lysark og Fafo-tv: Fafo Østforum seminar 12. februar, om arbeidsinnvandring, språk og tilhørighet

Lysark og Fafo-tv: Fafo Østforum seminar 12. februar, om arbeidsinnvandring, språk og tilhørighet


Hva betyr språk, kultur og tilhørighet for hvordan man egentlig har det på jobben? Føler arbeidsinnvandrerne seg integrert på arbeidsplassene og i det norske samfunnet? Disse spørsmålene ble diskutert på Fafo Østforums seminar 12. februar.

(Fafo Østforum, 12.02.18)
Nytt faktaflak: Endringer for luftfart i utlendingsforskriften

Nytt faktaflak: Endringer for luftfart i utlendingsforskriften


Utlendingsforskriften har siden sommeren 2016 åpnet for bruk av personell fra land utenfor EØS på norske fly. Forskriftsendringen er en del av en pågående utredning om hvordan globalisering og økt konkurranse påvirker den sivile luftfarten. I et nytt faktaflak fra Fafo Østforum kan du lese mer om endringene.

(Fafo Østforum, 01.02.18)
Seminarprogram våren 2018

Seminarprogram våren 2018


Vi har satt datoene for Fafo Østforums seminarer denne våren:

Alle seminarene holdes fra kl. 14-16 hos Fafo. 

(Fafo Østforum, 25.01.18)
Fafo Østforum seminar 12. februar om arbeidsinnvandring, språk og tilhørighet

Fafo Østforum seminar 12. februar om arbeidsinnvandring, språk og tilhørighet


Hva betyr språk, kultur og tilhørighet for hvordan man egentlig har det på jobben? Føler arbeidsinnvandrerne seg integrert på arbeidsplassene og i det norske samfunnet? Disse spørsmålene reises på Fafo Østforums seminar mandag 12. februar kl. 14-16.

(Fafo Østforum, 25.01.18)
Fafo-forsker Jon Horgen Friberg med to artikler om arbeidsmigrasjon

Fafo-forsker Jon Horgen Friberg med to artikler om arbeidsmigrasjon


Jon Horgen Friberg har skrevet artikkel sammen med Arnfinn H. Midtbøen, med tittelen "Ethnicity as skill: immigrant employment hierarchies in Norwegian low-wage labour markets". Medforfatter på den andre artikkelen, "Deskilling revisited: Labour migration, neo-Taylorism and the degradation of craft work in the Norwegian construction industry", er Hedda Haakestad.

(Fafo Østforum 16.01.18)
Nytt faktaflak: Blå-grønn regjeringsplattform – Østforum-relevante punkter

Nytt faktaflak: Blå-grønn regjeringsplattform – Østforum-relevante punkter


Tiltak mot arbeidslivskriminalitet og tiltak for å bedre konkurransevilkårene for norsk transportbransje. Det er blant punktene i den politiske plattformen for en ny regjering bestående av Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre. I dette faktaflaket finner du de mest Østforum-relevante punktene som presenteres i dokumentet, samt reaksjoner på noen av punktene.

(Fafo Østforum, 15.01.18)
Prosjektbeskrivelse 2018-2020

Prosjektbeskrivelse 2018-2020


Fafo Østforum videreføres i tre år fra 2018. Arbeidsinnvandring og utfordringer knyttet til et mer internasjonalt arbeidsmarked er hovedtemaer i forumet, som nå har holdt det gående i 13 år. Kunnskapsformidling gjennom nettside og seminarer er de viktigste aktivitetene.

(Fafo Østforum, 02.01.18)
Nytt faktaflak: Europeisk plattform mot svart arbeid

Nytt faktaflak: Europeisk plattform mot svart arbeid


EU lanserte i mai 2016 en europeisk plattform for å styrke medlemslandenes innsats mot svart, grått og uformelt arbeid. Norge deltar som observatør. Plattformen skal være en møteplass og en ressursbank. I et nytt faktaflak fra Fafo Østforum kan du lese mer om plattformens mål og arbeid.

(Fafo Østforum, 14.12.17)
Lysark og Fafo-tv, Østforum seminar 30 nov: Arbeidsinnvandring – statstikk og levekår

Lysark og Fafo-tv, Østforum seminar 30 nov: Arbeidsinnvandring – statstikk og levekår


For første gang er østeuropeiske arbeidsinnvandrere med i SSBs levekårsundersøkelse blant innvandrere. På dette Fafo Øsforum seminaret presenterte SSB noen av resultatene. Det ble også en oppdatering på statistikkfronten. Servicesenter for utenlandske arbeidstakere i Oslo og Bergen fortalte om besøksutvikling og andre erfaringer. Seminarprogram og presentasjoner.

Se opptak på Fafo-tv.

(Fafo Østforum, 30.11.17)

Ny Fafo-rapport om arbeidsinnvandrere og rus


Fra 2004 og fram til i dag har titusenvis av polske arbeidsinnvandrere kommet til Norge. Mange av disse har opplevd å arbeide under dårlige, og i noen tilfeller ulovlige, betingelser. Fafo har på oppdrag fra Helsedirektoratet gjennomført en pilotstudie av alkoholmisbruk blant polske arbeidsinnvandrere i Norge.

(Fafo Østforum, 16.11.17)

Besøk oss

Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Telefon: 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten


Copyright © 2023 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli | Programmering: Ørnulf Bratlie